– اخبار ورزشی – به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری تسنیم، تیم‌های ملی فوتبال ولز و دانمارک در نخستین دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی یورو ۲۰۲۰ به مصاف هم رفتند که این دیدار یک طرفه با برتری پرگل ۴ بر صفر دانمارک به پایان رسید. تصاویر منتخب این دیدار در زیر آمده است: یورو ۲۰۲۰| […]

– اخبار ورزشی –

به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری تسنیم، تیم‌های ملی فوتبال ولز و دانمارک در نخستین دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی یورو ۲۰۲۰ به مصاف هم رفتند که این دیدار یک طرفه با برتری پرگل ۴ بر صفر دانمارک به پایان رسید.

تصاویر منتخب این دیدار در زیر آمده است:

یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک , یورو 2020 , تیم ملی فوتبال ولز , تیم ملی فوتبال دانمارک ,

یورو ۲۰۲۰| پیروزی یک نیمه‌ای دانمارک مقابل ولز