کیفیت پایین عصر ایران؛ زینب رحیمی و حسن ظهوری ــ پارک ملی کویر امسال پنج گورخر ایرانی آبستن داشت که تاکنون چهارتایشان زایمان کرده‌اند. سه تا از کره‌ها سالم و سرحالند و یکی ساعتی بعد از تولد تلف شد. زایمان گورخر پنجم هم احتمالا تا تیرماه طول می‌کشد. این پنج گورخر ماده آبان سال ۹۸ […]

کیفیت پایین

عصر ایران؛ زینب رحیمی و حسن ظهوری ــ پارک ملی کویر امسال پنج گورخر ایرانی آبستن داشت که تاکنون چهارتایشان زایمان کرده‌اند. سه تا از کره‌ها سالم و سرحالند و یکی ساعتی بعد از تولد تلف شد. زایمان گورخر پنجم هم احتمالا تا تیرماه طول می‌کشد.
این پنج گورخر ماده آبان سال ۹۸ به همراه یک نر از فنس سنگفرش در پارک ملی کویر در طبیعت این پارک رها شدند تا پروژه تکثیر در اسارت گورخرها وارد فاز جدی‌تر شود.
تاریخچه تکثیر در اسارت گورخر ایرانی در پارک ملی کویر به آبان سال ۹۷ برمی‌گردد. زمانی که ۱۰ گورخر از فنس ۷۰۰ هکتاری پارک ملی توران به پارک ملی کویر منتقل شدند اما در مسیر پنج راس به دلیل خطا در عملیات بیهوشی و ضربه به سر حیوان هنگام جابجایی، تلف شدند. پنج گورخر سالم به مقصد رسید. برای جبران این وضع، چهار راس گورخر دیگر از یزد به پارک ملی کویر منتقل شد. همه اینها در فنسی در نزدیکی چشمه پیغمبر در پارک ملی کویر نگهداری می‌شدند. در آن مقطع گورها چند زایمان موفق داشتند اما کره‌ها توسط گورهای نر کشته کشد به جز یکی که جتن سالم به در برد. حالا تعداد گورخرها به ۱۰ راس رسیده بود که همه آنها ۱۵ کیلومتر جابه جا شده و به فنسی دیگر در نزدیکی پاسگاه سنگفرش در همان پارک ملی کویر منتقل شدند. در مدت زمان حضور در این فنس هم یک کره دیگر به جمع گله اضافه شد و تعداد آنها به ۱۱ راس رسید.
خطر مرگ کره‌ها توسط گورخرها بزرگسال در فنس، رییس پارک ملی کویر و مدیر حفاظت محیط زیست سمنان را مجاب کرد که هر چه سریع‌تر نسبت به رهاسازی گورخرها در طبیعت اقدام کنند. بنابراین در آبان ۹۸ پنج گورخر ماده آبستن و یک گورخر نابالغ از فنس آزاد شدند.
چهار گورخر بالغ و یک کره در فنس باقیمانده که قرار است آنها هم تا شهریور امسال از فنس آزاد و در طبیعت رها شوند. هدف این پروژه تکثیر در اسارت و معرفی مجدد آن به زیستگاه بود.
گزاش ویدیویی پیش رو ضمن تشریح آخرین وضعیت گورخرهای پارک ملی کویر، صحنه‌هایی اعجاب‌آور از سوگواری گورخر ماده‌ای را که فرزندش را از دست داده، به تصویر کشیده است.