به گزارش خبرنما؛محمدرضا گرایی ،فرنگی کار کشورمان در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف اکراینی خود به پیروزی رسید و مدال طلا را از‌آن خودش کرد.

به گزارش خبرنما؛محمدرضا گرایی ،فرنگی کار کشورمان در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف اکراینی خود به پیروزی رسید و مدال طلا را از‌آن خودش کرد.

  • نویسنده : هانیه وکیلی