مرتضی عمادزاده در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان اینکه فرض افزایش صادرات در هنگام کاهش اعتبار پول ملی توان دارد فرضیه درستی باشد، اظهار کرد: این فرضیه در صورتی توان دارد صحت داشته باشد که به طور اساسی صادراتی وجود داشته و ما از این بابت در بازارهای جهانی سهمی داشته باشیم؛ در […]

مرتضی عمادزاده در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان اینکه فرض افزایش صادرات در هنگام کاهش اعتبار پول ملی توان دارد فرضیه درستی باشد، اظهار کرد: این فرضیه در صورتی توان دارد صحت داشته باشد که به طور اساسی صادراتی وجود داشته و ما از این بابت در بازارهای جهانی سهمی داشته باشیم؛ در چنین شرایطی و با کاهش اعتبار پول داخلی در مقابل ارزهای بیگانه، صادرات توان دارد ارزآور باشد.

او علاوه بر این با اشاره به گران تر شدن نرخ ارز در ماه های گذشته، به تاثیر آن بر تولیدات داخلی هم پرداخت و اظهار کرد: افزایش نرخ ارزهای بیگانه تولید داخلی را تضعیف نمی کند، ولی نرخ تمام شده فرآورده ها تولید گردیده را افزایش می دهد.

این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در روال تولید توان دارد اثرگذاری بگذارد، تاکید کرد: باید نگاه کنیم قسمت مواد اولیه و واسطه ای و دستمزدها در روال تولید چقدر بوده و این مسئله سر انجام چقدر توانسته نرخ تمام شده را تحت تاثیر قرار دهد.

گفتنی هست که در ماه های گذشته و حتی قبل از شدت گرفتن افزایش نرخ ارزهای بیگانه نسبت به پول داخلی زیادی از اقتصاددانان بازارگرا نسبت به آزادسازی نرخ ارز امیدوار بودند و این اتفاق را موجب تحریک بخش تولیدی اقتصاد به علت جذاب شدن صادرات بررسی می کردند؛ امری که البته در شرایط فعلی به نظر چندان صحیح نمی رسد.

انتهای پیام