یحیی کمالی پور در اظهار کرد وگو با ایسنا، در عکس العمل به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی، اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پولشویی را ارزیابی و تصویب کرد و به هیات رییسه جهت قراردادن در نوبت رسیدگی صحن […]

یحیی کمالی پور در اظهار کرد وگو با ایسنا، در عکس العمل به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی، اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پولشویی را ارزیابی و تصویب کرد و به هیات رییسه جهت قراردادن در نوبت رسیدگی صحن ارجاع داد، بنابراین حالا این لایحه در نوبت رسیدگی صحن قرار دارد.

وی اضافه کرد: حالا مجمع مصلحت تشخیص نظام ایراداتی را به لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی وارد کرده هست که مجلس شورای اسلامی در مقام ارزیابی این ایرادات نیست مگر آنکه شورا آن را پذیرفته و به مجلس شورای اسلامی جهت ارزیابی ارجاع دهد. به عبارت دیگر اگر شورای نگهبان ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه پولشویی را به مجلس شورای اسلامی عرضه دهد آنگاه ما وارد ارزیابی خواهیم گردید.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضع ارزیابی لایحه ملحق شدن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم سازمان یافته، فراملی (پالرمو)، اظهار کرد: شورای نگهبان ایرادات شکلی را به لایحه پالرمو گرفت که کمیسیون و مجلس شورای اسلامی آن را برطرف و برطرف کرد. پس از ان مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد ماهیتی طبق ۱۱۰ قانون بنیادی به این لایحه وارد کرد.

وی توضیح داد: شورای نگهبان ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام را قبول کرد و دوباره آن را به مجلس شورای اسلامی جهت ارزیابی عرضه کرد. برای برطرف این ایراد کارگروهی تشکیل شده از مرکز مطالعات، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و کمیسیون حقوقی تشکیل شده تا ایرادات را برطرف کند که حالا نشست ها این تیم در حال برپایی هست، پس از ان به کمیسیون جهت ارزیابی ارجاع می گردد.

لوایح پالرمو و اصلاح قانون مقابله با پولشویی از لوایح چهارگانه AFTF

انتهای پیام