اساسا”کلام در این یادداشت به معنای سخن گفتن است. یکی از مشخصه های که می توان فهمید یک فرد چه باورهایی دارد در کلام آن فرد نهفته است. آشفتگی در کلام مسلما”گویای ذهن آشفته ای است که باورهای مخرب مسبب این ذهن است. از “قدرت کلام” گفتن در حوصله این مقال و مجال خارج است […]

اساسا”کلام در این یادداشت به معنای سخن گفتن است.
یکی از مشخصه های که می توان فهمید یک فرد چه باورهایی دارد در کلام آن فرد نهفته است.
آشفتگی در کلام مسلما”گویای ذهن آشفته ای است که باورهای مخرب مسبب این ذهن است.
از “قدرت کلام” گفتن در حوصله این مقال و مجال خارج است ولی همانگونه که در یادداشت های قبل نیز بر قدرت کلام تاکید کردیم و همان کلامی که گویا افکار و باورهایی است که سرنوشت یک و فرد و حتی یک جامعه را رقم میزند که خود بیانگر این قدرت در زندگی و جامعه است.

اساسا” رد صلاحیت های گسترده انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم که خود هم نشان از قضاوت هایی است که اگر ناعادلانه باشد باز برخلاف قوانین طبیعت در حرکت هستیم که خود خسران جبران ناپذیری را پدید خواهد آورد.

اینکه با قضاوت های شکل گرفته خیل عظیمی از انسان های شایسته از این فرصت بی بهره و به نوعی جامعه نیز از این حق محروم شده اند باز از حوصله این بحث خارج است و اساسا”قضاوت قضاوت کننده ها برای نگارنده خود امری دشوار است.
اما آشفته گویی هایی که در این مدت بیشتر از هر زمان دیگری پررنگ تر شده موضوع این یادداشت است.
اصولا در فضاهای رقابتی هویت واقعی افراد به مراتب نمایان تر می شود چرا که در این شرایط بخاطر فشارهای روانی همانند پرتقالی که تحت فشار قرار میگیرد و چیزی که از درون این میوه خارج میشود مسلما”آب پرتقال خواهد بود نه آب نار و نه چیز دیگر بنابراین انسان را هم میتوان وقتی در چنین شرایطی قرار میگیرد واز چیزی که به فضای بیرون از طریق کلام خارج میکند را بیشتر شناخت چرا که آن روی واقعی خویش را نمایان می کند.
اینکه چه چیزی از درون این فرد به عنوان کلامی که جاری شده است حامل عشق،آرامش،وحدت و محبت است یا اینکه حاوی کینه،لجاجت،تفرقه و خصومت است تعیین میکند که این فرد در درون خود چه چیزی را داراست و البته درون منظور همان باور فرد است.
حاجت به گفتن نیست کلامی که حامل اتحاد و عشق است این پیام اور همان باور هایی است که می تواند در آبادانی یک جامعه بشکل معجزه آسایی عمل کند ولی در مقابل کلامی که آشفته باشد و حامل تفرقه، کینه و برچسب زن باشد پیام آور باوری مخرب است که فقط ویرانی را در پی دارد.
پس بیایید کسانی که کلام آشفته گو و تفرقه آمیز دارند را از خود و جامعه دور کنیم چرا که اگر در قدرت قرار بگیرند با این باورهای مخرب،جامعه ای آباد دور از دسترس خواهد بود.