سرهنگ یدالله شرفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرزبانان این فرماندهی در نتیجه ساعت‌ها کار اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مبنی بر قاچاق و خروج یک گله دام بدون مجوز از کشور آگاه شده و بلافاصله تشدید اقدامات کنترلی را در دستور کار خود قرار داده و به محل اعزام شدند. وی افزود: قاچاقچیان […]

سرهنگ یدالله شرفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرزبانان این فرماندهی در نتیجه ساعت‌ها کار اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مبنی بر قاچاق و خروج یک گله دام بدون مجوز از کشور آگاه شده و بلافاصله تشدید اقدامات کنترلی را در دستور کار خود قرار داده و به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان پس از رویارویی با مرزبانان، خود را در تنگنا دیده و با استفاده از تاریکی شب و آشنایی به منطقه از محل متواری شدند که در این راستا تعداد ۸۶ رأس گوسفند کشف شد.

جانشین فرماندهی مرزبانی خوزستان به پیامدهای زیان‌بار اقتصادی و احتمال انتقال بیماری‌های مشترک میان انسان و دام از طریق قاچاق احشام از مبادی غیرقانونی اشاره و تصریح کرد: مرزبانان خوزستان همواره در حفظ و حراست از مرزهای جنوب غربی کشور تمام تلاش خود را به کار گرفته و با هرگونه قاچاق کالا، ارز و احشام در نقاط مرزی قاطعانه برخورد می‌کند.

سرهنگ شرفی بیان کرد: کارشناسان ارزش دام‌های کشف شده را بالغ‌بر چهار میلیارد تومان ارزیابی کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراجع قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.