حمید القاصی‌مهر اظهار کرد: مامورین اداره‌کل اطلاعات لرستان در حین ایست و بازرسی در حوزه استحفاظی خود از یک خودروی تریلی نفت کش ۲۹ هزار و ۱۵۰ لیتر گازوئیل کشف و ضبط کردند. وی ادامه داد: پس از صورتجلسه پرونده تشکیل شده به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده و شعبه بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان […]

حمید القاصی‌مهر اظهار کرد: مامورین اداره‌کل اطلاعات لرستان در حین ایست و بازرسی در حوزه استحفاظی خود از یک خودروی تریلی نفت کش ۲۹ هزار و ۱۵۰ لیتر گازوئیل کشف و ضبط کردند.

وی ادامه داد: پس از صورتجلسه پرونده تشکیل شده به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده و شعبه بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد و شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالاوارز تعزیرات حکومتی استان لرستان با بررسی اوراق و محتویات پرونده و پیگیری‌ها و بررسی‌ها و اخذ اظهارات و دفاعیات متهم و تجدیدنظر خواه، با دقت نظر و طی تحقیقات مرجع کاشف با عنایت بند پ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز شعبه علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۸۱۳ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۹۰۰ ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان ادامه داد: رأی صادره  توسط اجرای احکام وصول شده است.

انتهای پیام