«غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص همدلی بیشتر مجلس و دولت در شرایط فعلی، تحریم ها، فشارهای اقتصادی و طرح استانی شدن انتخابات سخن گفت. متن مصاحبه «غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی» به شرح زیر است: *در شرایطی که باید همدلی […]

«غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص همدلی بیشتر مجلس و دولت در شرایط فعلی، تحریم ها، فشارهای اقتصادی و طرح استانی شدن انتخابات سخن گفت.

متن مصاحبه «غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی» به شرح زیر است:

*در شرایطی که باید همدلی بین مجلس و دولت باشدبرای کاهش مشکلات مردم، چه کاری باید انجام داد؟

یک واقعیت انکارناپذیر وجود دارد و آن اینکه دشمنان تصور می کنند که فشارهای اقتصادی می‌تواند پاشنه آشیل این انقلاب،نظام و مردم باشد. یعنی فکر می کنند در صورت ایجادنارضایتی، فاصله بین حاکمیت و مردم تشدید می شود. ازلحاظ تئوریک قابل قبول است و از این شکاف می توانند رخنهواختلافات را تشدید کنند. ما ارزش هایی در انقلاب داریم کهحالا یا این فاصله به وجود نخواهد آمد یا امکان دارد کهغیرمنقطع به وجود بیاید. قبول داریم که ضعف هایی در داخلوجود دارد. فکر می کنم در چنین شرایطی که جنگ بی صدا وناملموس است و ما دشمن را نمی بینیم، بیشتر به ما آسیب خواهند زد. اولین دولت، دولت ترامپ است که اعلام می کند منباید مردم را دو دسته کنم. اینکه می تواند اقداماتی انجام دهدنباید نفی کرد زیرا ما با دنیا در ارتباط هستیم و داد و ستد می کنیم. طبیعی است که دولت آمریکا می تواند در آنجا به ماضربه هایی بزند. وقتی فشار بیرونی مضاعف می شود بایدانسجام داخلی متعاقب آن اضافه شود. متأسفانه تا به امروز نتوانستیم به وفاق، انسجام و همدلی برسیم.

کماکان مدیران و مسئولین ما فکر می کنند که فراغ بال داریم ودر آن فراغ بال می توانیم دعواهای سیاسی را به سرانجام برسانیم. اما دعواهای سیاسی به شدت به ما ضربه خواهد زد واین اتفاق هم خواهد افتاد. اگر مخالفت ها را کنار نگذاریم ودور هم جمع نشویم، قطعا ضربه خواهیم خورد. مردم فشارهای اقتصادی را تحمل می کنند اما از این طرفی می بینند که یکعده دعوا بر سر داستان دیگری دارند که این همان نمک رویزخم پاشیدن است. باید این موضوعات را حل کنیم زیرا پیامخوبی به بیرون منعکس نمی کند.

*برخی در اظهارات خود در  خصوص فتنه سال ۹۸سخن می گویند، نظر شما در این باره چیست؟

از سال ۱۳۵۷ منافع آمریکایی ها، غربی و شرقی ها در ایرانبه مخاطره افتاد که طبیعی است. آنها از انجام مخاصمه ودشمنی بر علیه ما کوتاه نخواهند آمد؛ که این یک داستان بوده وداستان فتنه سازی چیز دیگری است. یک عده دنبال این هستندکه کشور را ملتهب نگه دارند. اگر کسی هم اطلاعی دارد بهدستگاه های امنیتی گزارش دهد اما اینکه مرتب بخواهند بهکشور شوک بدهند و بترسانند آن هم در شرایطی که دشمنانما در بیرون از مرزها هستند، اصلا و ابدا کار درستی نیست.مطمئنم زیر سایه رهبری در این کشورعقلانیتی به وجود آمده وباتجربه تلخی که از سال ۸۸ به دست آمده، دیگر شاهد این اتفاق نخواهیم بود.

*مهمترین اتفاقات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سال ۹۷ به نظر شما کدام ها هستند؟

در حوزه سیاسی مهمترین اتفاق هوشیاری رهبری و انسجاممردم است. انشالله کسانی که مسئولیتی در این کشور دارندبتوانند پاسخی مثبت به این ایستادگی مردم بدهند. ترامپچندین بار تاریخ سقوط نظام را تمدید کرد، یک بار گفت ژانویه و بعد گفت نوامبر که سرانجام به ۴۰ سالگی انقلاب رسید و همین طور تاریخ را جلومی برد که به خودی خود شکست برای آمریکا محسوب می شود.

همچنین ترامپ مدعی شد که فروش نفت ایران را به صفر میرسانند وقتی اوپک را نگاه می کنیم می بینیم که ایران هم چنان نفت می فروشد. فروش نفت ایران کاهش پیدا کرده اما به صفر نرسیده است.  

راهپیمایی های سیاسی ۲۲ بهمن  و روز قدس با حضوراکثریتی مردم و شکستن حرف های ترامپ، از دیگر اتفاق هایخوب سال ۹۷ بود. هرچند در حوزه اقتصادی فشارهایی را که از نظر پولی و مالی وارد کرده و ضعف هایی که وجود دارد را منکر نمی شویم.

۱۵۹ قانون در مجلس در سال ۹۷ تصویب شد

*مهمترین مصوبات مجلس در سال ۹۷ کدام ها بودند؟

مجلس در سال ۹۷ در حدود ۱۵۹ قانون تصویب کرد که یکی از آنها برنامه ششم بود که امسال تصویب شد. درباره تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، تنها من بعنوان مخالف صحبت کردم و دیدید که رهبری هم گلایه کردند. به نظرمن، اگرهمه بازنشستگان ذیل قانون بیرون بروند، کلا بین ۳۰۰ تا۱۲۰۰نفر می شود. نباید در مقطعی که در جنگ اقتصادی قرار داریم احساسی برخورد کنیم. از ۳۱ استان ۱۷ استان زمین زده شد و وزرا و معاونین، احساسی عمل کردند. می توانستیم برای اجرای این قانون، آرام ترحرکت کنیم، در حالیکه هیجانی عملشد. بازنشستگان سرمایه ما هستند آن روز در مخالفت با این قانون، به من هجمه وارد شد. متاسفانه ما یک مقدار در تصویبقوانین با عجله عمل می کنیم. بنابراین نمی توانم بگویم، قانونمنبع بکارگیری بازنشستگان بهترین قانون بود که اگر بود،رهبری گلایه نمی کردند. با اجرایی شدن این قانون تعدادی از سرمایه های کشور خانه نشین شدند و شما حتی یک نفر را همنمی  توانید اسم ببرید که جای آن نیروی جوان جذب شد. امروزمشکل جوانان ما پست، مقام و سمت نیست. در کل حل معضل بیکاری ربطی به این قانون نداشت.

*انتخابات سال آینده مجلس را چگونه می بینید؟

انتخابات ما حزبی نبوده و لیستی است. شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم در این موضوع اثرگذار است. یکسال مانده و نمی شود درباره آن قضاوت کرد. اصولگرایانامیدوار هستند که در دوره بعدی مجلس را تصاحب می کنند.

مجلس جای متخصص فک و صورت نیست/ مجلس کارگاه آموزشی برای نمایندگان نیست

*استانی شدن انتخابات چه مزایا و معایبی دارد؟

در مورد استانی شدن انتخابات خیلی کم لطفی می شود.مخالفان قانون را نخوانده اند، ما یک پارلمان قوی می خواهیم واز این طرف پرداختن به مسایل کوچه و بازار باعث شده کهموضوعات کلان کشور رها شود و افراد نتوانند مسایل را ملی وبزرگ ببینند.

افرادی باید وارد مجلس شوند که سوابق اجرایی و کاریمحکمی برای انتخابات دارند. نباید مجلس به کارگاه آموزشیتبدیل شود.هر کسی دوره اولش تمام می شود و در انتخاباتدور دوم وعده می‌دهد که "مردم تازه کار مجلس را یاد گرفته امدوباره به من رأی بدهید". 4 سال از عمر مجلس را می گیرند تاکار یاد بگیرید. باید فردی انتخاب شود که از روز اول آن قدرمسلط، توانمند و قوی بوده و آشنایی با کارنمایندگی دارد.برخی نمایندگان بعد از ۴ سال بسیاری از مسائل را نمی دانند که این مسئله به ضرر کشوراست. فردی که در چند استاناستاندار بوده و فردی که چندین شهرستان فرماندار بوده آیا ازکسی که جراح فک و دندان بوده هرچند که قابل احترام است، بهتر نیست؟ زیرا در حوزه اجرایی کار کرده و می داند آب وخاک چیست. می داند رودخانه، شهر، ترافیک و مسکن چیست وشریان های ارتباطی را می داند و آمایش سرزمین را می فهمد. قصد تعرض به تخصصی را ندارم اما مجلس جای این افرادنیست، مجلس الفبایی از حقوق و الفبایی از تقلید است. برخیها مطلبی را مطرح کرده و درصد تصویب آن هستند کهآبروریزی است. مشخص است پیشنهاد دهنده طرح حتی یکبار قانون اساسی را نخوانده است و قوه قضاییه را نمیشناسد، همچنین قوه مقننه و مجریه را نمی شناسد و ارتباط رابلد نیست و خودش باید تلاش کند تا آموزش ببیند.

کسانی که در شهر خودشان انتخاب می شوند باید عدد و حد نصابی را کسب کنند و سپس مجبورند که همان ارتباطاتقدیمی را با مردم داشته باشند.انشالله با آمدن آدم های بزرگکه سوابق بزرگ و مدیریتی ومدیریت استان، سازمان های بزرگو تسلط بر امور قضایی و اجرایی داشته باشند، مفید خواهد بود.

مسئولین خاکی تر باشند

*پیام نوروزی

من ناراحتی های مردم را قبول دارم. واقعیت امر این است کهیک عده از مدیران ما به سمت اشرافی گری رفتند. از آرمانهای نظام و انقلاب فاصله گرفته و اصلا نوع مدل زندگیمسئولین و مدیران ما تغییر کرد و این موضوع ارتباط صمیمی وصادقانه ملت و حاکمیت را خدشه دار کرد. سپس حقوق نجومیو داستان های مختلف ساخته شد. دشمن یک پروژه فسادسازی را ایجاد کرد یعنی توانست با ابزارهایی که دردست دارد به ذهن مردم بقبولاند که سیستم حکومتی شما فاسداست و مدیران این حاکمیت خوب نیستند و دزد هستند. اما واقعا به این شکل نیست و بخش کمکی از مسئولان اینگونه هستند.

فکر می کنم باید همه یک اصلاحی در خودمان انجام دهیم و تا فاصله با مردم به حداق برسد. نمی گویم حتما سال ۵۷ شود امازندگی غربی در زندگی همه رسوخ کرده است. حداقل از برخی مسئولین انتظار نمی رفت که این قدر تند و وابسته به اشرافیگری باشند. فاصله ایجاد شده باید سریعا کمتر شود ومسئولین قدری خاکی تر باشند و در بین مردم حضور پیدا کنند.

اتفاق تلخ در سال ۹۷، شکاف بین ملت و مسئولین و بدبینی کهدر ذهن مردم به وجود آمد، است. سال ۹۸ را مردمی تر ورودکرده و تعامل با مردم را بیشتر کنیم. دوری از اشرافی گری وکاهش هزینه ها برای ایجاد امنیت و آرامش بین مردم ضروری است. وقتی همه با هم کار کنند، سختی کار کمتر می شود.