به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، مقام های دولت ترامپ مدعی می باشند که تحریم های اعمالی، مردم را هدف نگرفته اند و مانعی برای کمک های بشردوستانه نیستند؛ این درحالیست که به اقرار مدیران دارویی کشور، اعمال تنگنا های شدید بانکی و تهدیدهای رسمی و غیررسمی شرکت های دارویی و تجهیزاتی که با […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، مقام های دولت ترامپ مدعی می باشند که تحریم های اعمالی، مردم را هدف نگرفته اند و مانعی برای کمک های بشردوستانه نیستند؛ این درحالیست که به اقرار مدیران دارویی کشور، اعمال تنگنا های شدید بانکی و تهدیدهای رسمی و غیررسمی شرکت های دارویی و تجهیزاتی که با ایران تجارت می کنند، علت شده کار در حوزه دوا و مولفه های موثر بر آن بسیار پیچیده و در خوشبینانه ترین حالت علت دیرکرد در تامین داروی مورد احتیاج ایرانیان گردد.

تاثیر تحریم  بر دارو

کیانوش جهانپور – سخنگوی سازمان غذا و دوا در اظهار کرد وگوی طولانی با ایسنا در مورد تاثیر تحریم ها بر مکانیزم خرید و تامین دوا می گوید: سخنان آمریکا و پومپئو دروغی معلوم است؛ چراکه بحث دوا منحصرا “مواد اولیه” نیست، لکن “جابه جایی پول” کیانوش جهانپور – سخنگوی سازمان غذا و دوا در اظهار کرد وگوی طولانی با ایسنا در مورد تاثیر تحریم ها بر مکانیزم خرید و تامین دوا می گوید: سخنان آمریکا و پومپئو دروغی معلوم است؛ چراکه بحث دوا منحصرا “مواد اولیه” نیست، لکن “جابه جایی پول” آن نیز بسیار با اهمیت است. علاوه بر این فاکتورهای دیگری هم مثل ماشین ادوات تولید دوا و زیادی از مواد جانبی و مواد واسطه ای، حالت دو گانه دارند و به اسم دو گانه بودن، تحریم شده اند.

وی اضافه می کند: همزمان با این مورد ها، تراکنش های مالی هم محدود شده است و همه این مورد ها دست به دست هم می دهند تا روند خرید، تولید و تامین دوا مشکل گردد. در نتیجه مطمئنا دوا هم جدا از سایر حوزه هایِ اقتصادیِ تحریم شده کشور، نخواهد بود.

خنثی سازی تحریم

وی ادامه می دهد: در عین حال اقداماتی هم انجام شده که بتوان این تحریم ها را خنثی نمود که البته تا حد زیادی هم خنثی شده و امید داریم طی ماه های آینده بخش بیشتری از آن خنثی گردد. البته مجموعه این کارهای چیزی از ددمنشی آمریکا نخواهد کاست؛ چراکه مطمئنا آنان با تحریم، رنج و دردهای مردم ایران را هدف قرار داده اند.

تندرستی ناشی از سیاست

سخنگوی سازمان غذا و دوا در ادامه می گوید: مولفه های مختلفی بر تندرستی موثرند؛ مولفه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. هیچ کس توان ندارد تندرستی را از اقتصاد و سیاست جدا بداند و مطمئنا تحریم ها بر حوزه تندرستی نیز مؤثر می باشند و اگر اسمی از تندرستی دوا و غذا روی کاغذ نمی آید تنها به سبب بازتاب منفی بین المللی مبحث است؛ چراکه این مورد ها به لحاظ حقوق بین الملل مشکل دارد و آمریکایی ها قصد ندارند هزینه آن را بدهند. بهر صورت مسیری که آمریکایی ها طی کرده اند در عمل به تحریم دوا، مواد اولیه، ماشین ادوات صنعت دارویی و علاوه بر این قسمتی از مواد غذایی و سایر مولفه های موثر بر تندرستی انجامیده است. تمام این مورد ها نیز تهدید تندرستی زنان، کودکان و مردم ایران را به دنبال دارد.

حجم های داخلی و بین المللی

وی در مورد مکانیزم های استفاده شده برای تبادل پول و تهیه دوا نیز می گوید: در این راستا نیز حجم های موازی بین المللی، حداکثر حجم پتانسیل داخلی، حجم های سازمان های مردم نهاد و گاها سازمان های بین المللی موثر در آسان سازی مراودات مالی بخش دوا و تامین دوا و واکسن کشور، مورد استفاده قرار گرفته است.

تا به حال چنین نشده و از سویی هم به نظر ما آمریکا هر چه در چنته داشت تقریبا در ماه های موخر بر بر علیه حوزه تندرستی و دوا رو کرده و در هفته ها و ماه های آتی چیز تازه ای نخواهد داشت.

سخنگوی سازمان غذا و دوا بر حجم و توانمندی تولیدکنندگان داخلی، جایگاه ها تحقیقاتی کشور و … تاکید می کند و ادامه می دهد: شاهد این ادعا آن است که در یک بازه زمانی حدود ۱۸ ماه، قسمت تولید مواد اولیه دارویی در داخل کشور از ۵۴ درصد سال ۹۵ به ۶۷ درصد رسید. این اتفاق توان دارد ادامه یابد و در داخل کشور و در جایگاه ها علمی – دانشگاهی، جایگاه ها تحقیق و توسعه و علاوه بر این در صنعت چه به لحاظ نیروی انسانی و چه امکانات زیرساختی، این توان وجود دارد که با همین شتاب، تولید مواد اولیه دارویی شکل بگیرد و شاید بتوان اظهار کرد که تا انتهاء دولت دوازدهم بتوانیم دست کم ۸۰ درصد مواد اولیه را در داخل کشور تولید کنیم.

تهدید شرکت ها و بانک های بیگانه

وی در ادامه گفت وگو هایش دوباره مهمترین چالش مربوط با تحریم حوزه دوا را بحث مراودات مالی می قرائت کرد و می گوید: علاوه بر آن تهدیدهایی که گاها رسمی و غیررسمی بر علیه شرکت های تامین کننده مواد اولیه، امکانات صنعتی حوزه دوا و شرکت های تامین کننده امکانات و ملزومات پزشکی توسط آمریکا اعمال شده یا بانک هایی که در عمل نقش بانک عامل را در تراکنش های مالی برای این حوزه داشتند را مورد تهدید قرار دادند، مجموعا سنگ اندازی ها و کارشکنی هایی است که در مسیر تامین دوا، واکسن و امکانات پزشکی و غذا برای ایرانیان انجام شده است.

وی ادامه می دهد: وقتی تراکنش های مالی تحریم گردد میتوان اظهار کرد که در خوشبینانه ترین حالت، این شرایط باعث بعضی تعلل ها و تاخیرها می گردد تا وقتی که ریل گذاری ها و حجم های جدید و مسیرهای موازی شکل بگیرد.

کذب بزرگ در روز روشن

جهانپور اضافه می کند: مجموعه این مورد ها نشان می دهد که مستثنی شدن دوا و غذا از تحریم ها، یک کذب معلوم و یک کذب بزرگ در روز روشن است و به صورت عملی همه این مورد ها را تحریم کرده اند و تنها روی کاغذ از عبارت دوا و غذا استفاده نکرده اند.

وی اعتقاد دارد: اگر تاثیر تحریم ها بر حوزه دوا و تندرستی آن گونه که دشمن انتظار داشته، نبوده، به سبب این است که حجم ها و توان مقاومت و توان داخلی وجود دارد و تمهیداتی از قبل اندیشیده شده است و بدین ترتیب آن تحریم اثری که امکان دارد در کشوری دیگر بگذارد را در ایران نگذاشته است؛ ولی این به معنای آن نیست که تحریم ها در حوزه دوا بی تاثیر بوده است.

به بحران نرسیدیم و نمی رسیم

سخنگوی سازمان غذا و دوا اضافه می کند: علی رغم همه فشارهایی که اعمال کرده اند، هرگز به نقطه بحرانی در حوزه دوا نزدیک نشدیم؛ گرچه که مطمئنا هدف آمریکا ایجاد بحران دارویی و متعاقب آن ایجاد ناخشنودی در کشور است.

وی در انتهاء گفت وگو هایش در مورد اقلام کم بودن دارویی نیز به ایسنا می گوید: اقلام کم بودن، همه روزه متغیر است و مانیتورینگ همه روزه و جدی در حوزه دوا داریم. اما به صورت کلی میتوان اظهار کرد که میانگین لیست اقلام کم بودن دارویی همه روزه آبان ماه ماه نسبت به مهر ماه کمتر است و به نظر می آید از آبان ماه ماه که بگذریم شرایط حتی از مهرماه و شهریورماه گذشته نیز خوب تر خواهد گردید.

انتهای پیام