امیر خلعتبری یکی از اساتیدی است که در حوزه توسعه فردی مدتی است مشغول به فعالیت است. شاید دوره های عزت نفس خلعتبری را در دسته های بهترین دوره های عزت نفس دانست. امیر خلعتبری که بیشتر در پلتفرم های یوتیوپ و  اینستاگرام  فعال می باشد بازخوردهای قابل قبولی در حوزه عزت نفس داشته است. […]

امیر خلعتبری یکی از اساتیدی است که در حوزه توسعه فردی مدتی است مشغول به فعالیت است.

شاید دوره های عزت نفس خلعتبری را در دسته های بهترین دوره های عزت نفس دانست.

امیر خلعتبری که بیشتر در پلتفرم های یوتیوپ و  اینستاگرام  فعال می باشد بازخوردهای قابل قبولی در حوزه عزت نفس داشته است.

امیر تاکنون دو کتاب عزت نفس و روابط موثر را منتشر کرده است که از طریق کانال های ارتباطی خود آنها را عرضه میکند.

البته خلعتبری مالک سایت گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری می باشد.