سید موسی خادمی اظهار کرد: اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در لرستان موفقیت‌آمیز بوده و طبق آمار ۸۰ درصد کاهش تردد در استان داشته‌ایم. وی تصریح کرد: تمامی مسیرهای تفرجگاه‌های استان مسدود شده و کسانی که از این طرح تمکین نکنند مشمول جریمه ۵۰۰ هزارتومانی و توقیف یک ماه می‌شوند. استاندار لرستان خاطرنشان کرد: با توجه […]

سید موسی خادمی اظهار کرد: اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در لرستان موفقیت‌آمیز بوده و طبق آمار ۸۰ درصد کاهش تردد در استان داشته‌ایم.

وی تصریح کرد: تمامی مسیرهای تفرجگاه‌های استان مسدود شده و کسانی که از این طرح تمکین نکنند مشمول جریمه ۵۰۰ هزارتومانی و توقیف یک ماه می‌شوند.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: با توجه به ثبت تلفن‌های همراه در لرستان از ابتدای اجرای این طرح تاکنون ۸ هزار خروجی از استان داشته‌ایم.

انتهای پیام