به گزارش خبرنما ، شنیده میشود محمدرضا کلایی، مدیرعامل منطقه ویژه سرخس که پیش از این شهردار دومین کلانشهر ایران بوده، ترجیح می دهد برای امضای تفاهم نامه با دیگر مناطق و سازمان ها از حضور محمدرضا برهمند، رییس هیات مدیره منطقه ویژه سرخس استفاده کند؛ اما دلیل این رویه چیست.میتوان اینگونه تحلیل کرد که: […]

به گزارش خبرنما ، شنیده میشود محمدرضا کلایی، مدیرعامل منطقه ویژه سرخس که پیش از این شهردار دومین کلانشهر ایران بوده، ترجیح می دهد برای امضای تفاهم نامه با دیگر مناطق و سازمان ها از حضور محمدرضا برهمند، رییس هیات مدیره منطقه ویژه سرخس استفاده کند؛ اما دلیل این رویه چیست.میتوان اینگونه تحلیل کرد که:
۱-کلایی از دیدار با حجت عبدالملکی، مسئول دبیرخانه مناطق آزاد، در مشهد خودداری کرد؛ او جایگاه و کارنامه خود را بالاتر از عبدالملکی، ترسیم می کند.

۲- کلایی، پیش از این کاندیدای دبیری شورای عالی مناطق آزاد بود و هنوز هم هست، بنابراین نمی خواهد با کسی که بدون کارنامه موفق در این سمت قرار گرفته، دیدار کند!

۳- کلایی یک اقتصاددانِ صاحب نظر و دارای سوابق «اجرایی» و «دولتی» قابل توجه چون شهرداری مشهد، مدیرکل نظارت و ارزیابی اقتصادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، معاون برنامه ریزی و امور شرکت‌ها صندوق بازنشستگی فولاد کشور،‌ قائم مقام معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران، بوده است.

۴- کلایی با هیچ یک از مدیران عامل مناطق آزادی چون چابهار و … شخصا تفاهنامه همکاری امضا نکرد و این ماموریت را به برهمند، سپرد چرا که نفرات مقابل از لحاظ پروتکل های مدیریتی در حد او نیستند!

۵-اگر فرآینده وحدت رویه اجرا شود و عبدالملکی یا به ماموریت سفارت اعزام شود و یا اینکه به کمیته امداد برگردد، آنگاه رقابت برای ساکن شدن در ساختمان شماره ۵۱، استارت میخورد؛ یکی از مهمترین گزینه ها، محمدرضا کلایی است.

 

تنظیم کننده: قاسم سلیمانی