به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، حجم انتصاب شده انرژی های تجدیدپذیر کشور تا برنامه ششم توسعه باید به ۵۰۰۰ مگاوات برسد، بر این اساس دولت دوازدهم در چهار ساله کاری خود هدف ۴۰۰۰ مگاواتی را مدنظر داشته و این در شرایطی است که حجم فعلی انتصاب شده تجدیدپذیرها به بیشتر از ۶۵۰ مگاوات […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، حجم انتصاب شده انرژی های تجدیدپذیر کشور تا برنامه ششم توسعه باید به ۵۰۰۰ مگاوات برسد، بر این اساس دولت دوازدهم در چهار ساله کاری خود هدف ۴۰۰۰ مگاواتی را مدنظر داشته و این در شرایطی است که حجم فعلی انتصاب شده تجدیدپذیرها به بیشتر از ۶۵۰ مگاوات دست یافته و حدس می گردد که تا پیک تابستان سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ مگاوات حجم جدید نیز به واحدهای فعلی افزوده گردد.

در این راستا وزارت نیرو چتر حمایتی خود را برای انرژی های تجدیدپذیر باز کرده تا جایی که جدیدا دستورالعملی با عنوان پشتیبانی از بومی سازی فناوری نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک از سوی وزیر نیرو جهت اجرا ابلاغ گردید که حجم بسیار خوبی برای پشتیبانی از توسعه فناوری و ساخت داخل امکانات و ملزومات تولید انرژی های تجدیدپذیرو پاک را فراهم می کند.

طبق این دستورالعمل که در اجرای تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی استفاده انرژی، ابلاغ شده است، نیروگاه های تجدیدپذیری که از امکانات بومی سازی شده استفاده کنند، از ضریب تشویق در قیمت خرید تضمینی برق بهره مند خواهند گردید و متناسب با میزان بومی سازی فناوری، قیمت خرید برق این نیروگاه ها تا ۳۰ درصد نسبت به بهای پایه افزایش خواهد یافت.

در این میان باید به این مسئله نیز توجه کرد که چرخه فناوری از ایده پردازی و تولید علم شروع و با تولید فناوری و صنعتی سازی تکمیل می گردد و نهایتاً با تجاری سازی به تولید ثروت منتج خواهد گردید که الزامات این چرخه به خوبی در آیین نامه مصوب حدس شده به شکلی که امتیاز فناوری و بومی سازی طبق سه شاخص ساخت داخل اجزای نیروگاه، طراحی داخل و دانش فنی بومی توسعه یافته برای هر یک از اجزای نیروگاه محاسبه می گردد.

بر این اساس، امتیاز ساخت داخل متناسب با قسمت تولید و اشتغال زایی در ایران، امتیاز بخش طراحی داخل طبق قسمت به کارگیری توان مهندسی ایرانی در طراحی و امتیاز بخش توسعه دانش فنی بومی، متناسب با قسمت دانش فنی توسعه یافته در ایران تعیین می گردد و هر سه شاخص فوق وزنی برابر در تعیین امتیاز فناوری خواهند داشت.

طبق این مصوبه قطعی شده تا بعد از تعیین امتیاز فناوری اجزای متفاوت بومی سازی شده، ضریب تشویق از جمع وزنی امتیاز فناوری اجزای نیروگاه طبق جداول مندرج در دستورالعمل تعیین گردد؛ این امتیاز طبق گزارش تخصصی پژوهشگاه نیرو در کارگروهی تشکیل شده از ریاست ساتبا و نمایندگان تام الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان ملی نرمال به تصویب می رسد.

در این راستا به منظور پشتیبانی از سرمایه گذاری در بومی سازی نیز قطعی شده است ساتبا با شرکت هایی که برنامه فنی اجرایی مناسب برای توسعه دانش فنی و ساخت داخل امکانات داشته و گواهی ذی ربط را اخذ کرده باشند، قرارداد بلندمدت خرید برق منعقد کند که این قراردادها قابل واگذاری به سایر سرمایه گذاران می باشد.

بدون شک ایجاد مجال و بازار سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر برای عموم مردم، حجم و بستر شایسته ای برای توسعه فناوری های مربوط و نهایتاً رشد اقتصادی دانایی کانون در کشور را فراهم می کند و با ایجاد ساز و کار واضح و آسان پشتیبانی از بومی سازی، صنعتگران و محققان کشور توان دارند به سادگی از این تشویق های قانونی بهره مند گردند.

رضا اردکانیان – وزیر نیرو – نیز وعده هایی را برای حمیت از سرمایه گذاران این حوزه داده و صراحتا اعلام نموده است که امکانی را فراهم کرده ایم و دستورالعمل آن نیز ابلاغ شده است که سرمایه گذاران متفاوت بخش خصوصی بتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای صادرات برق به کشورهای همسایه اقدام کنند و ما تنها تسهیلات لازم برای این بخش را فراهم و شبکه را در اختیار آنان بگذاریم.

وی با اشاره به این که امکان صادارت برق به تمامی کشورهای همسایه وجود دارد، ابراز کرد: ما در این بخش تنها بابت تسهیلی که فراهم می کنیم، حق ترانزیتی را دریافت خواهیم کرد که از این جهت مجال های شغلی بیش تری بویژه در دشت های گسترده کشور فراهم خواهد گردید.

اما با توجه به قراردادهای منعقدشده و پیگیری های صورت گرفته، قرار شده تا تابستان سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید به بهره برداری برسد، هم چنین با درنظر گرفتن اغراض مندرج در برنامه ششم توسعه مبنی بر افزایش قسمت پنج درصدی حجم مولدهای تجدیدپذیر تا انتهاء برنامه که رسیدن به حجم ۵۰۰۰ مگاوات مولد تجدیدپذیر در کشور انتصاب گردد.

انتهای پیام