علی‌رضا گل‌گلی در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: این پیشنهاد را به مدیریت شهری و مراکز مختلف تبلیغاتی مطرح کرده‌ایم تا مراکز مختلف تبلیغاتی شهری مانند دفاتر معماری و شهرسازی، موسسه‌ها، آموزشگاه‌ها به جای چاپ سررسید برای سال جدید، کتابچه‌ی یک خانه تاریخی تهدید به تخریب را تهیه کنند. او توضیح می‌دهد:‌ با توجه به شرایط […]

علی‌رضا گل‌گلی در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: این پیشنهاد را به مدیریت شهری و مراکز مختلف تبلیغاتی مطرح کرده‌ایم تا مراکز مختلف تبلیغاتی شهری مانند دفاتر معماری و شهرسازی، موسسه‌ها، آموزشگاه‌ها به جای چاپ سررسید برای سال جدید، کتابچه‌ی یک خانه تاریخی تهدید به تخریب را تهیه کنند.

او توضیح می‌دهد:‌ با توجه به شرایط نابسامان خانه‌های تاریخی در برخی از نقاط بافت تاریخی شیراز و بی‌جواب ماندن پیگیری‌های چندساله برای مستندنگاری و جلوگیری از تخریب‌ها، انجمن طرح و شرح در نظر دارد اقدام به مستندنگاری و چاپ کتابچه خانه‌های این محدوده در شهر شیراز کند.

به گفته‌ی وی، هر یک از علاقه‌مندان می‌توانند با پرداخت هزینه مستندنگاری و چاپ اطلاعات تاریخی یک خانه علاوه بر مشارکت در این اقدام علمی و فرهنگی، ۵۰ جلد کتابچه همان خانه را با ذکر نام همان شخص روی جلد کتاب در اختیار داشته باشند.

این پژوهشگر و فعال میراث فرهنگی استان فارس با اشاره به این‌که هیچ سندی از این خانه‌های در حال تخریب در دسترس نیست، بیان می‌کند: این اقدام باعث ثبت و معرفی بنا و ایجاد حساسیت‌هایی در زمان تخریب آن‌ها می‌شود، همچنین این انجمن نسخه‌های از  این کتابچه‌های تهیه شده را با نام خود حامیان در اختیار مراکز معتبر مانند دانشگاه‌ها و سازمان‌ها قرار خواهد داد.

انتهای پیام