بدترین عملکرد تجاری مناطق آزاد ایران همچنان در اختیار چابهار؛ واردات ۱۵ برابر صادرات! به گزارش خبرنما / بشری حسین‌زاده: طبق آمار منتشر شده توسط گمرک ایران، کل صادرات منطقه آزاد چابهار  در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به ارزش ۳۵ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۶۰۸ دلار بوده است. همچنین میزان واردات این منطقه […]

بدترین عملکرد تجاری مناطق آزاد ایران همچنان در اختیار چابهار؛ واردات ۱۵ برابر صادرات!

به گزارش خبرنما / بشری حسین‌زاده: طبق آمار منتشر شده توسط گمرک ایران، کل صادرات منطقه آزاد چابهار  در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به ارزش ۳۵ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۶۰۸ دلار بوده است. همچنین میزان واردات این منطقه به رقم ۵۲۴ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۷۶۲ دلار رسیده است.


به گزارش تجارت جهانی، این ارقام نشان دهنده تراز تجاری منفی ۴۹۸ میلیونی و ۴۴۶ هزارو ۱۵۴ دلاری  منطقه آزاد چابهار صرفا در یک سوم سال ۱۴۰۲ است.

هر چند که منطقه آزاد چابهار سال ۱۴۰۱ نیز بدترین عملکرد بین مناطق آزاد کشور را داشت و تراز تجاری منفی یک میلیارد و  ۲۰۰ میلیون دلار را به خود اختصاص داده بود، اما باید توجه کرد که سال گذشته ارزش واردات ، ۱۲ برابر صادرات بود درحالی که اکنون تنها در چهار ماهه نخست از سال ۱۴۰۲ ، ارزش واردات به ۱۵ برابر بیشتر از صادرات رسیده است. این موضوع نشان از بی توجهی مسئولان و بحرانی شدن وضعیت تجاری در چابهار دارد.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، پیش از تصدی این پست، فاقد هرگونه تجربه و سابق اجرایی در بخش دولتی و کارنامه مرتبط با مناطق آزاد بوده است.

مشخص نیست در سالی که به نام رشد تولید نامگذاری شده و اهمیت بحث صادرات که همواره جزو رهنمودهای مقام معظم رهبری و برنامه ریزی های کلان کشور بوده، مسئولان یک منطقه آزاد باید تا چه اندازه به وظایف خود بی اهمیت باشند که ۱۵ برابر صادرات خود کالا وارد کنند. تا زمانی که مسیر حرکت چابهار و امثال آن واردات محور باشد و استراتژی‌های سازنده درباره این منطقه در حد حرف باقی بماند، احتمالا باید منتظر وخامت وضعیت تولید و سرمایه گذاری در این منطقه باشیم.