خبرگزاری برنالرستان – باشگاه جوانی : این روز ها سازمانهای مردم نهاد  به عنوان یک  پدیده  مدرن نقش حائز اهمیتی در رشد وارتقا شاخص های جوامع  ایفا می کنند . به گفته محققان  نقش سمن ها در زندگی مدرن  وزیست امروزین آنچنان ضروری  می نمایدکه به تعبیراین  محققان نمی توان بدون فعالیت "سازمانهای مردم نهاد"پیشرفتی […]

خبرگزاری برنالرستان – باشگاه جوانی : این روز ها سازمانهای مردم نهاد  به عنوان یک  پدیده  مدرن نقش حائز اهمیتی در رشد وارتقا شاخص های جوامع  ایفا می کنند .

به گفته محققان  نقش سمن ها در زندگی مدرن  وزیست امروزین آنچنان ضروری  می نمایدکه به تعبیراین  محققان نمی توان بدون فعالیت "سازمانهای مردم نهاد"پیشرفتی برای جامعه مدنی  قائل شدواساسا جامعه مدنی بدون رشد وارتقاکمی وکیفی سمن ها یا همان  "ان جی او" ها ممکن نیست.

به باوری شفافتر  تجربه جوامع پیشرفته امروز نشان می دهد بخشی اصلی ازنشاط وتحرک وجنب وجوش  زندگی مردم   نتیجه  وجود سمن های متعدد در میان همه اقشار جامعه است وطبیعی است که   سمن های حوزه جوانان به خاطر جنب وجوش وتحرک وشورجوانی نسل جوان اهمیتی بیشتری دارند؛زیرا  توسعه  سمن ها در این حوزه به خاطر ماهیت جوانی ،جامعه را در مسیر پرتحرک تری قرار می دهد وانرژی آنان رادرراستای سیاستهای بهینه  دولت ها بهترساماندهی می کند به همین دلیل در جوامع دارای جمعیت جوان نقش سمن های حوزه جوانان وافزایش کمی وکیفی آنها باید ضرورت بنیادی هم در نزد مسئولین وهم در منظر مردم  داشته باشد.

از طرفی لازمه ساماندهی نسل جوان نیز تعریف هویت آنان در سمن هایی است که به خود آنان اختصاص داشته و با مشارکت  جوانان، تاثیرخودرا در ارتقا شاخص های جامعه نشان دهند .

بنا به ماهیت بنیادی که برای سازمانهای مردم نهاد تعریف شده است ،سمن های حوزه جوانان در هر فعالیتی که به حیات جوانی و ویژگی های جوان بودن وهمه  دغدغه های جوانان مرتبط باشد ورود می کنندوالبته ازدواج که  از مهمترین برنامه های زندگی جوانان محسوب می شود نیز بخش مهمی از حوزه فعالیت های جوانان وسمن های  این حوزه را در برمی گیرد ؛ به همین دلیل است که  برخی از سمن ها به طور خاص در حوزه ازدواج و موارد مربوط به آن ورود کرده و فعالیت  بهینه ایی از خود نشان می دهند  به شکلی  که فعالیت  در این حوزه جنبه تخصصی خاصی  به  این سمن ها می دهد .

* رویکرد دولت ها به جوان باوری در افزیش سمن ها

بدون شک رویکرد دولت ها به جوان باوری وجوان محوری بررشد سمن های حوزه جوانان موثر است واینگونه است که دولت ها برپایه این ایده مهم  تقویت سمن های مختص به جوانان  وتاثیرشان بررشد نهادهای مدنی را نیزمدنظر قرار می دهد.

یک کارشناس حوزه جوانان در این خصوص به برنا می گوید: سمن ها به عنوان بازوهای توانمند دولت نقش موثری در پیشبرد برنامه های دولت  ایفا می کنند و دستگاه ها در این زمینه دارای نقش پشتیبانی هستند .

رضا داوری که مسئولیت مشارکت های اجتماعی وفعالیت های داوطلبانه حوزه جوانان اداره کل ورزش وجوانان لرستان را برعهده دارد  با بیان اینکه مجری بسیاری از برنامه های حوزه جوانان  سمن ها هستند ، یادآورمی شود: سمن ها دارای ظرفیت عظیمی برای پیشبرد برنامه ها وسیاست های دولت ها هستند و ما در حوزه جوانان برای مشارکت بخش غیردولتی و استفاده از ظرفیت سمن ها اکثر فعالیت ها را به سمن ها واگذار کرده  واز آنها   پشتیبانی می کنیم.

*فعالیت سمن ها در دولت تدبیر وامید

در دولت تدبیر وامید نیز باتوجه به رویکرد جوان محوری وجوان باوری که این دولت  در برنامه های خود تعریف  کرده  است شاهد افزایش  رشد کمی وکیفی  سمن های حوزه جوانان در کشور والبته در سطوح استانها وشهرستانهای مختلف بوده ایم که این افزایش نیز در استان لرستان به چشم می خورد.

معاون فرهنگی وامور جوانان ورزش وجوانان لرستان در این خصوص به برنا، اظهار می کند:تاکنون  27 سمن در حوزه جوانان اداره کل ورزش وجوانان این استان به ثبت رسیده است که در زمینه های مختلف مسائل  مربوط به جوانان مشغول به فعالیت هستند و هرکدام به نوبه خود بررشد وارتقا شاخص های توسعه استان  نقش ایفا می کنند.

عبدالله عزیز پور با اشاره به نقش سمن ها در حوزه زندگی مادی ومعنوی جوانان وازجمله بحث ازدواج  ،می افزاید: سمن ها بنگاه  اقتصادی نیستند بلکه فعالیت آنها  داوطلبانه وبرپایه دغدغه اجتماعی است یعنی اینکه سمن ها دغدغه اجتماعی دارند ویکی از دغدغه های اجتماعی سمن های حوزه جوانان  بحث مهم ازدواج آسان است .

به گفته او در لرستان نیز برخی از سمن ها به طور خاص بر بحث ازدواج متمرکز شده اند و با برپایی کارگاه های آموزشی و نمایشگاه های مختلف دراین حوزه فعالیت های چشمگیر و موثری از خود نشان داده اند.

*افزایش کارگاه های آموزشی قبل ،حین وبعداز ازدواج به وسیله سمن ها 

عزیز پور بیان می کند:فعالیت سمن های این استان به شکلی افزیش یافته است که در هفته ازدواج امسال  جشنواره های مربوط به ازدواج با مشارکت سمن های حوزه جوانان برگزار می شوند.

او  تصریح می کند:  همچنین شاهد افزایش کارگاه های آموزشی قبل ،حین وبعداز ازدواج به وسیله سمن ها در استان  هستیم.

معاون امور جوانان ورزش وجوانان لرستان   براین باور است :باتوجه به روندبالارفتن سن ازدواج می توان با  مشارکت سمن های حوزه جوانان  و آموزش های لازم از آسیب های اجتماعی پیشگیری کرد وباعث افزایش ازدواج در بین جوانان شد .

*فعالیت ۱۰ سمن در حوزه  ازدواج در لرستان

فعالیت سمن های جوانان به مرکز استان محدود نیست و در سطح شهرستان های لرستان نیز فعالیت های چشمگیری  صورت می گیرد به طوریکه برخی از این سمن ها علاوه بر همه زمینه های مربوط به ازدواج برروی یک بعد از این بحث بیشتر متمرکز هستند.

مسئول مشارکت های اجتماعی وفعالیت های داوطلبانه جوانان اداره کل ورزش وجوانان  ،عنوان می کند :  از ۲۷ سمن ثبت شده در حوزه جوانان ورزش وجوانان لرستان  تعداد ۱۰ سمن در حوزه اجتماعی وفرهنگی فعالیت دارند و از این تعداد نیز ۵ سمن به نامهای آبشار امید و آرمانشهر زاگرس در خرم آباد  ، اندیشه سازان جوان ایشتار و رهجویان امیدفردا در الشتر ، آل یاسین در دورود ، ندای سبحان در پلدختر روی  بحث ازدواج متمرکز هستند .

داوری بابیان اینکه در حال حاضر  نمایشگاه جهیزیه با هدف ارائه محصولات ایرانی  برای جهیزیه زوجهای جوان  در خرم آباد در حال برگزاری است ، ادامه می دهد : همچنین سمن آل یاسین در دورود به طور ویژه در بحث جهیزیه فعال است .

این کارشناس حوزه جوانان اداره کل ورزش وجوانان لرستان با اشاره به لزوم ارتقا سطح کیفی فعالیت  سمن ها ، بیان می کند: ما سمن های برتر را برای ایجاد رقابت بین سمن ها وارتقا کیفی وبهترفعالیت آنها  انتخاب می کنیم ودر این راستا چند سمن را به عنوان سمن های برگزیده  معرفی کرده  واز بین  این سمن ها نیز یک سمن را به عنوان سمن برتر معرفی می کنیم .

*آموزش نقش کلیدی سمن هادر حوزه ازدواج

ظاهرا آموزش یکی از اهداف مهم سمن های حوزه جوانان در بحث ازدواج است و برپایی نمایشگاه ها وبرگزاری کارگاه های آموزشی بخش مهمی از فعالیت سمن هارا تشکیل می دهد.

داوری می گوید: بحث آموزش وتوانمندسازی که با برگزاری  کارگاه ها صورت می گیرد  وهمچنین  بحث ایستگاه ها ی  مشاوره ونمایشگاه ها از اهداف  حوزه جوانان دستگاه ورزش وجوانان در مشارکت سمن ها است .

او تاکید می کند : یکی از آیتم های موثر بحث آموزش در سمن هایی که در حوزه ازدواج فعالیت دارند نهادینه کردن فرهنگ ازدواج آسان برپایه ایده  "  ازدواج های آسان، آگاهانه  وپایدار"   وهمچنین تحکیم خانواده در بحث مشاوره  است.

به گفته معاون امور جوانان ورزش وجوانان لرستان   در سال ۹۷ با همکاری سمن ها بیش از ۱۷۰ کارگاه قبل ، حین وبعد از ازدواج در سطح استان لرستان برگزار شده است.

عزیزپور می افزاید:  همچنین در سال ۹۸ حدود ۵۰ کارگاه برگزار کرده ایم وهدفمان این است تا پایان سال این تعداد   به ۲۰۰   کارگاه  آموزشی برسد.

مسئول مشارکت های اجتماعی وفعالیت های داوطلبانه  جوانان اداره کل ورزش وجوانان نیز در این خصوص   بیان می کند: ما تمرکزخودرا در  سال ۹۸ برموضوع  قبل از ازدواج قرار داده ایم  و موضوع  حین وپس از ازدواج  را با همکاری دیگر دستگاه ها انجام می دهیم .

رضا داوری  اضافه می کند: در بحث برپایی نمایشگاه نیز با مشارکت سمن ها  به دنبال ترویج ازدواج آسان هستیم.

این کارشناس حوزه جوانان با اشاره به نقش موثر  رسانه ها معتقد است :در حوزه ازدواج بحث وحدت رویه مهم است و  اگر وظیفه دستگاه ورزش وجوانان  حمایت از سمن ها در اجرای برنامه ها است رسانه ها نیز می توانند با اطلاع رسانی  برنامه های سمن ها شرایط فرهنگی را تغییر داده تا با توجه به شرایط اقتصادی فعلی  تعداد ازدواج ها افزایش پیدا کند .

 

 به هرروی ؛استان لرستان را یکی از جوانترین استانهای ایران برشمرده اند لذا طبیعی است که چالش های جوانان دراین استان پررنگ وغلیظ بوده  وحل مشکلات جوانان مشارکت خود جوانان رابه واسطه نهادها و تشکلات مردمی مانند سمن هایی می طلبد که برپایه هویت جوانی فعالیت می کنند.

از دیگر سو رشد کمی وکیفی سمن ها در لرستان نشانگر ارتباط دو سویه بین دستگاه ورزش وجوانان لرستان با جوانان استان است و باتوجه به اهمیت موضوع ازدواج در هر جامعه و پدیده هایی مثل  افزایش سن ازدواج وآسیب های اجتماعی همچون طلاق  می طلبد که مقامات ارشد استان برروی توسعه فعالیت سمن هایی که به حوزه جوانان مربوط است بیشتر سرمایه گذاری کنند  وسمن هایی که درحوزه مسائل اجتماعی مشغول به فعالیت هستند نیز بحث ازدواج را به عنوان یک دغدغه اجتماعی مهم در جامعه پرچالش ما باقدرت بیشتری مدنظر قرار دهند.

 

گزارش : رضا جودکی نژاد