نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به سیاست های دولت در بخش مسکن، اظهار کرد: مسکن، یک بسته هست و نمی شود برای حل مسائل آن یک نسخه پیچید. نماینده مردم مشهد در مجلس مدعی رها بودن بخش مسکن گردید و اضافه کرد: بخش های مسئول نسبت به بخش مسکن احساس مسیولیت نمی کنند. […]

نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به سیاست های دولت در بخش مسکن، اظهار کرد: مسکن، یک بسته هست و نمی شود برای حل مسائل آن یک نسخه پیچید.

نماینده مردم مشهد در مجلس مدعی رها بودن بخش مسکن گردید و اضافه کرد: بخش های مسئول نسبت به بخش مسکن احساس مسیولیت نمی کنند. مسئولین باید به هر ترتیب مسکن اقشار مستضعف و کم درآمد را تامین کنند اما ملاحظه می شود بخش قابل ملاحظه ای از مسکن مهری که بیشتر از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت هنوز در دولت های یازدهم و دوازدهم تکمیل و تحویل آنها داده نشده هست و  از مسکن اجتماعی هم که ایده این دولت بود، خبری نیست.

پژمانفر دنبال کرد: نمی شود مردم را با گفتاردرمانی یا سیاست های دستوری راضی نگه داشت باید بستر احداث مسکن ارزان نرخ را از طریق اختصاص تسهیلات بانکی کافی و مکانیزم های قانونی مناسب اداره نمود. دولت و وزارت راه و شهرسازی باید مدل کارشان در حوزه مسکن را اعلام کنند. اگر قرار بر ساخت مسکن توسط خودِ مردم هست باید علاوه بر مشخص گردیدن مدل کار، سیاست های تشویقی جایگزین سیاست های دستوری شود.

انتهای پیام