به گزارش خبرنما,نظرات کارشناس های داوری درمورد قضاوت اکبریان در دربی ۹۵   🔹نوید مظفری: پنالتی بود 🔹رسول فروغی: داور باید پنالتی اعلام می‌کرد 🔹جعفر خوشرو: داور اشتباه کرد و پنالتی باید اعلام می‌شد 🔹حیدر سلیمانی: خطا و پنالتی صورت گرفت. 🔹تورج حق‌وردی: امیری مرتکب پنالتی شد/هانیه وکیلی    

به گزارش خبرنما,نظرات کارشناس های داوری درمورد قضاوت اکبریان در دربی ۹۵

 

🔹نوید مظفری: پنالتی بود
🔹رسول فروغی: داور باید پنالتی اعلام می‌کرد

🔹جعفر خوشرو: داور اشتباه کرد و پنالتی باید اعلام می‌شد
🔹حیدر سلیمانی: خطا و پنالتی صورت گرفت.
🔹تورج حق‌وردی: امیری مرتکب پنالتی شد/هانیه وکیلی