سید امین قاسمی بیان کرد: در جریان بازدید گشت‌های مشترک کمیته نظارت بر اماکن عمومی ستاد مدیریت بیماری کرونا در طی روزهای ۲۲ و ۲۳ اسفندماه ۲۲ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی مربوط به پیشگیری از بیماری کرونا پلمپ شد.   وی با اشاره به انجام ۲۱۳ بازدید از مکان‌های تجمعی استان […]

سید امین قاسمی بیان کرد: در جریان بازدید گشت‌های مشترک کمیته نظارت بر اماکن عمومی ستاد مدیریت بیماری کرونا در طی روزهای ۲۲ و ۲۳ اسفندماه ۲۲ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی مربوط به پیشگیری از بیماری کرونا پلمپ شد.  

وی با اشاره به انجام ۲۱۳ بازدید از مکان‌های تجمعی استان توسط تیم‌های کمیته نظارت بر اماکن عمومی در بازه زمانی یاد شده افزود: در طی این مدت نیز  ۱۳۵ مورد تذکر و ۲۹ مورد تعطیلی مراکز تجمعی نیز صورت گرفته است.

انتهای پیام