رضا نوروز ولاشدی، پژوهشگر حوزه آب و هوا و اقلیم در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این که ۱۰ درصد ظرفیت آب پشت مخازن سدها در کشور تبخیر می گردد، میزان تبخیر آب مخزن سدها را تابع عاملان محیطی دانست و اظهار کرد: رطوبت جو، ارتفاع منطقه، سرعت باد، فشار و دمای محیط، […]

رضا نوروز ولاشدی، پژوهشگر حوزه آب و هوا و اقلیم در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این که ۱۰ درصد ظرفیت آب پشت مخازن سدها در کشور تبخیر می گردد، میزان تبخیر آب مخزن سدها را تابع عاملان محیطی دانست و اظهار کرد: رطوبت جو، ارتفاع منطقه، سرعت باد، فشار و دمای محیط، میزان تشعشع آفتاب و هم چنین غلظت مواد محلول در آب فاکتورهایی هست که بر تبخیر آب پشت سد مؤثر می باشد.

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و مراجع طبیعی ساری، اقلیم سمنان را گرم و خشک معرفی کرد و با توجه به قرارگیری محل سد فینسک تاکید کرد: منطقه مطالعه شده برای احداث سد دارای زمستان سرد و خشک و تابستان میانه رو بوده و صرف این که بگوییم چون سمنان کویری هست و تبخیر آن بالاست پس احداث سد مناسب نیست گفتار درستی نبوده چراکه شمال سمنان و به ویژه منطقه شهمیرزاد برای جانمایی سد به نسبت مناسب هست.

نوروز، انجام پژوهش ها و پژوهش های میدانی تحت این عنوان های که دریاچه سد چه مناطقی را دربر گرفته و مساحت تحت پوشش و عمق آب چقدر باشد را شروط لازم برای احداث آن دانست و افزود: موقعیت جغرافیایی سد، میزان نفوذ پذیری عمقی آب، هدر رفت آن و موضوعات ذی ربط به زمین شناسی منطقه باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: با توجه به این که استفاده خانگی و آب شرب استان سمنان 5 تا ۷ درصد کل استفاده کشور بوده بعید هست که احداث سد برای تامین آب شرب منطقه کارایی داشته باشد.

کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی و ژئوپولوتیک دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز معتقد هست: نفوذ صاحبان قدرت و سیاست زدگی مهمترین مساله درباره احداث چنین سدهایی هست که عمدتا بدون مطالعه وسیع و به نحو ضربتی انجام می گردد.

سید رحمت رمضانی در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به فعالیت ۲ دهه موخر شرکت های بزرگ در سمنان اظهار کرد: نیازسنجی تامین آب سمنان زیادتر مصارف صنعتی داشته تا این که مسائل تامین آب شرب در میان باشد.

وی، احداث باغ های بزرگ پسته در منطقه ای کویری را بدون توجیه منطقی دانست و تصریح نمود: استفاده از الگوهای درست کشاورزی و آمایش سرزمینی توان دارد خوب ترین راهکار برای برطرف مشکل کشاورزی و آب شرب استان سمنان باشد.

وی به میزان تبخیر آب مخزن سد اشاره نمود و اضافه کرد: به سبب کویری بودن منطقه نیمی از آب در مسیر ورود به سد تبخیر شده و طبق معمول احداث سد باید با توجه به حوزه آبریز پرآب و در منطقه کوهستانی ایجاد گردد.

کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی و ژئوپولوتیک دانشگاه شهید بهشتی، سمنان را مناسب برای فعالیت معادن دانست و ضمن اشاره به کشت های کم آب و تغییر کاربری زمین های این استان اظهار کرد: باید کشاورزی منسوب به آب به استان هایی تعلق گیرد که احتیاج آبی نداشته و ظرفیت و پتانسیل تامین آن را دارا باشند و لزومی ندارد که دولت برای ترویج و گسترش کشاورزی در منطقه های کویری سرمایه گذاری کند.

کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی و ژئوپولوتیک، پژوهش ها پژوهشی سدها را تابع زمان و هزینه بالا دانست و افزود: مطمئنا انحرافات بالادست رود تجن بر میزان تغذیه و رژیم سد رجایی ساری مؤثر هست.

رمضانی با ابراز این عقیده که اعمال نفوذ، سیاسی بازی و لابی گری برای ادامه فعالیت احداث سد رخدادی نامیمون هست، اضافه کرد: برای مشکل آب شرب استان سمنان میتوان به مواردی مثل احداث سدهای کوچک، اجرای آمایش سرزمین، مهار بارندگی و شناسایی استعداد و پتانسیل های منطقه فارغ از تصمیم های احساسی اشاره نمود.

قبل از این ایرج حیدریان، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان از تکمیل انجام پژوهش ها احداث سد فینسک و روزیه در شهرستان مهدیشهر خبر داده و عنوان کرده بود، مطالعات طرح سد فینسک انجام شده و پروژه سد فینسک و سیستم جابه جایی آب به شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در شهرستان مهدیشهر به عنوان یک طرح مطالعاتی در حال اجراست و وزیر نیرو نیز در عزیمت موخر به استان سمنان از منطقه احداث سد بازدید کرده هست.

وی ادامه داده، مجوز تخصیص آب، مجوز زیست محیطی و سایر مجوزهای لازم برای آغاز به کار این پروژه اخذ شده و  هدف از احداث سد فینسک، تنظیم و کنترل سیلاب های رودخانه سفیدرود به میزان ۱۰٫۳۷ ۳۷ میلیون متر مکعب در سال و تأمین قسمتی از احتیاج آب شرب شهرستان های سمنان و مهدیشهر به میزان ۷٫۵

انتهای پیام