عباس گودرزی امروز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طرح نمای پروژه توسعه بیمارستان کوثر آماده اجراست. وی تصریح کرد: این پروژه با پیگیری مستمر و مساعدت سازمان تأمین اجتماعی کشور با پیشرفت خوبی در حال اجراست. نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه سطح درمان از ۶ به […]

عباس گودرزی امروز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طرح نمای پروژه توسعه بیمارستان کوثر آماده اجراست.

وی تصریح کرد: این پروژه با پیگیری مستمر و مساعدت سازمان تأمین اجتماعی کشور با پیشرفت خوبی در حال اجراست.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه سطح درمان از ۶ به بیش از ۲۰ هزار مترمربع افزایش خواهد یافت.

گودرزی خاطرنشان کرد: این پروژه شامل، آی. سی. یو، سی. سی. یو، ان. آی. سی. یو، تخت های ویژه ی زایمان، پنج بخش بستری، افزایش سطح خدمات رسانی به کارگران و بازنشستگان، ایجاد صدها فرصت شغلی دائم و ایجاد صدها فرصت شغلی موقت است.

وی اضافه کرد: این پروژه باعث توسعه خدمات به شهرهای همجوار و کمک به اقتصاد شهرستان می‌شود.

انتهای پیام