به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر از کمیته ملی المپیک، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور پرداخت کلیه هزینه‌های درمانی محمد رضا آقانیا ملی پوش کشتی فرنگی جوانان کشورمان را صادر کرد. بر اساس توافق بین محمد باقر نوبخت و سید رضا صالحی امیری در نشست روز […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر از کمیته ملی المپیک، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور پرداخت کلیه هزینه‌های درمانی محمد رضا آقانیا ملی پوش کشتی فرنگی جوانان کشورمان را صادر کرد.

بر اساس توافق بین محمد باقر نوبخت و سید رضا صالحی امیری در نشست روز گذشته تمام هزینه‌های درمانی محمد رضا آقا نیا کشتی گیر تیم ملی جوانان طی روزهای آتی پرداخت خواهد شد.