به گزرش خبرنما/تیم‌ملی والیبال ایران در چهارمین مسابقه‌ی خود و در مرحله‌ی یک هشتم نهایی مسابقات قهرمانی جهان،مغلوب برزیل شد.

به گزرش خبرنما/تیم‌ملی والیبال ایران در چهارمین مسابقه‌ی خود و در مرحله‌ی یک هشتم نهایی مسابقات قهرمانی جهان،مغلوب برزیل شد.

  • نویسنده : هانیه وکیلی