به گزارش خبرنما؛مهدی قایدی،ستاره‌ی جوان تیم استقلال که تا سال ۱۴۰۲بااین تیم قرارداد داشت با قراردادی ۵ ساله از سوی مدیران این باشگاه به الشباب الاهلی امارات فروخته شد.

به گزارش خبرنما؛مهدی قایدی،ستاره‌ی جوان تیم استقلال که تا سال ۱۴۰۲بااین تیم قرارداد داشت با قراردادی ۵ ساله از سوی مدیران این باشگاه به الشباب الاهلی امارات فروخته شد.

  • نویسنده : هانیه وکیلی