به گزارش خبرنما به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری برنا، عطااله مهاجرانی در طعنه ای به ترامپ او را فرشته نجات ایران خواند.

به گزارش خبرنما به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری برنا، عطااله مهاجرانی در طعنه ای به ترامپ او را فرشته نجات ایران خواند.

توییت مهاجرانی