دکتر وحید ولی‌پوری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ورزش صبحگاهی عامل رشد عصبی مشتق از مغز را افزایش می‌دهد. وی ادامه داد: همچنین ورزش صبحگاهی سطوح گلوکز خون را افزایش می‌دهد و ارتباط مثبت غیر معناداری بین سطوح گلوکز و عامل رشد عصبی مشتق از مغز وجود دارد. ولی‌پوری اضافه کرد: ورزش صبحگاهی سلامت […]

دکتر وحید ولی‌پوری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ورزش صبحگاهی عامل رشد عصبی مشتق از مغز را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: همچنین ورزش صبحگاهی سطوح گلوکز خون را افزایش می‌دهد و ارتباط مثبت غیر معناداری بین سطوح گلوکز و عامل رشد عصبی مشتق از مغز وجود دارد.

ولی‌پوری اضافه کرد: ورزش صبحگاهی سلامت ذهنی و مغزی را افزایش می‌دهد.

این دکترای فیزیولوژی ورزشی یادآور شد: ورزش کردن در اوایل صبح اثر سودمند بیشتری نسبت به ورزش کردن در اوایل غروب بر اکسیداسیون چربی و کاهش چربی خون پس از صرف غذا دارد.

وی گفت: خوردن صبحانه مختصر پیش از ورزش می‌تواند به روحیه پس از ورزش و میزان ذهنی اشتها در زنان فعال سود برساند.

ولی‌پوری یادآور شد: ورزش صبحگاهی عملکرد حافظه و شناخت را بهبود می‌دهد.

انتهای پیام