برترین‌ها: واکنش مجری برنامه تلویزیونی به اظهارات رئیس جمهور درباره عدم انجام تعهداتش به خاطر شرایط جنگی کشور را ببینید.

برترین‌ها: واکنش مجری برنامه تلویزیونی به اظهارات رئیس جمهور درباره عدم انجام تعهداتش به خاطر شرایط جنگی کشور را ببینید.

واکنش مجری ثریا به اظهارات روحانی