به گزارش خبرنما،در ۸ ماهه سال جاری ۹ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۳۳۹ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش حدود ۲ میلیارد دلار به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است که یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار ارزش واردات گوشی های تجاری و ۱۹۷ میلیون دلار نیز ارزش واردات گوشی های […]

به گزارش خبرنما،در ۸ ماهه سال جاری ۹ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۳۳۹ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش حدود ۲ میلیارد دلار به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است که یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار ارزش واردات گوشی های تجاری و ۱۹۷ میلیون دلار نیز ارزش واردات گوشی های تجاری تا پایان آبان ماه بوده است.با لحاظ دلار پنجاه هزار تومانی مبلغ یکصد هزار میلیارد تومان در هشت ماهه نخست سال گوشی وارد کشور شده است.

 

تهیه گزارش:پدرام پایدار