به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، به نقل از نشریه هیل، استنلی هویر، عضو ارشد مجلس نمایندگان آمریکا عنوان کرد که از طرح “کاهش اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران” که ماه گذشته در سنا تصویب شده بود، حمایت می‌کند و انتظار دارد در آینده‌ای نزدیک در خصوص آن تصمیم‌گیری شود. انتهای پیام

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، به نقل از نشریه هیل، استنلی هویر، عضو ارشد مجلس نمایندگان آمریکا عنوان کرد که از طرح “کاهش اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران” که ماه گذشته در سنا تصویب شده بود، حمایت می‌کند و انتظار دارد در آینده‌ای نزدیک در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.

انتهای پیام