پیام مجرد در اظهار کرد و گو با ایسنا، در رابطه با قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مناسب دولتی و مدیریتی اظهار کرد: این طرح به خودی خود توان دارد طرح خوبی باشد به شرط آنکه بیشتر از اکنون بر روی نقاط ناتوانی و قدرتش کار شود، این طرح با مخالفت حداکثری دولت و […]

پیام مجرد در اظهار کرد و گو با ایسنا، در رابطه با قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مناسب دولتی و مدیریتی اظهار کرد: این طرح به خودی خود توان دارد طرح خوبی باشد به شرط آنکه بیشتر از اکنون بر روی نقاط ناتوانی و قدرتش کار شود، این طرح با مخالفت حداکثری دولت و تلاش های فراکسیون امید به نتیجه رسید.

وی یادآور گردید : نباید تعارف کرد؛ واقعا جوانگرایی خاصی با این طرح اجرا نمی توان. هیچ راهبردی وجود ندارد که جوانان را وارد دستگاه های دولتی کند. دستگاه های دولتی هیچ چراغ سبزی به جوانان نشان نمی دهند این در حالی هست که در بعضی دستگاه های حاکمیتی نظیر صدا و سیما شاهد حضور جوانان هستیم.

مجرد اظهار کرد: درحال حاضر با این قانون مدیری با پیشینه ۲۵ سال بر سر کار می آید و هنوز جای جوانان تهی هست. شاید فاصله بین نسلی یک نسل کاهش پیدا نماید اما با این قوانین به جوانگرایی نخواهیم رسید. نیازمند اقدامات کارشناسی شده و توجه  بیشتری در این حوزه هستیم.

 

وی در انتهاء اظهار کرد: با این طرح منحصرا میانگین سنی دولت پایین آمده هست، اما آیا واقعا جوانگرایی انجام شده هست؟هنوز تا جوانگرایی در مناسب مدیریتی فاصله داریم.

انتهای پیام