وی در ادامه ابراز عقیده کرد: حتی رسانه ملی نیز در جهت امیددادن به مردم پیش نمی رود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح نمود: از طرف دیگر قول هایی که مسئولین می دهند عملی نمی توان. اینچنین توان نداریم اعتماد و امید را به جامعه باز گردانیم. برای برگرداندن امید و اعتماد […]

وی در ادامه ابراز عقیده کرد: حتی رسانه ملی نیز در جهت امیددادن به مردم پیش نمی رود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح نمود: از طرف دیگر قول هایی که مسئولین می دهند عملی نمی توان. اینچنین توان نداریم اعتماد و امید را به جامعه باز گردانیم. برای برگرداندن امید و اعتماد به جامعه در گام اول مسئولین باید از سخن زدن فاصله دریافت کنند.

این امر خود موجب سلب اعتماد و امید از جامعه می گردد.

اگر همه جناح ها و مسئولین سیاسی و صاحبان تریبون منفعت های ملی را بدرستی تشریح کنند و کانون حرکت آنان منفعت های ملی باشد، آنگاه اعتماد و امید به جامعه باز می گردد.

هاشم زایی در انتهاء اظهار کرد: اعتماد و امید با فرمان و خطابه در جامعه احیا نمی توان.

انتهای پیام