مصطفی هاشمی طبا در گفت وگو با ایسنا در واکنش به حرف‌و حدیث‌های اخیر پیرامون مشکلات مالی فدراسیون ژیمناستیک افزود: به عنوان عضو هیات رییسه فدراسیون ژیمناستیک در جریان ریز اتفاقات مالی فدراسیون این فدراسیون نیستم اما تا جایی که اطلاع دارم سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص گزارشی تهیه کرده که البته من […]

مصطفی هاشمی طبا در گفت وگو با ایسنا در واکنش به حرف‌و حدیث‌های اخیر پیرامون مشکلات مالی فدراسیون ژیمناستیک افزود: به عنوان عضو هیات رییسه فدراسیون ژیمناستیک در جریان ریز اتفاقات مالی فدراسیون این فدراسیون نیستم اما تا جایی که اطلاع دارم سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص گزارشی تهیه کرده که البته من متن کامل گزارش را ندیده‌ام و به صورت دقیق در جریان جزییات آن نیستم.

وی در پاسخ به این پرسش که نتیجه گزارش تهیه شده توسط سازمان بازرسی کل کشور چقدر می‌تواند به تغییرات مدیریتی در این فدراسیون منجر شود، گفت: این مساله به وزارت ورزش و جوانان ارتباط دارد. به طور یقین وزیر ورزش و جوانان در جریان گزارش سازمان بازرسی کل کشور است و در این زمینه از ما نیز که عضو هیات رییسه فدراسیون ژیمناستیک هستیم، نظرخواهی خواهد شد.

هاشمی طبا در پایان خاطرنشان کرد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور به وزیر ورزش و جوانان نیز ارجاع شده و اگر قرار به تغییرات در مدیریت فدراسیون ژیمناستیک باشد، وزیر ورزش و جوانان باید تصمیم نهایی را بگیرد نه هیات رییسه فدراسیون.

انتهای پیام