به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، علی اشرف عبدالله پوری حسینی که در یک برنامه تلویزیونی حاضر گردیده بود در مورد واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اظهار کرد: میلِ داشتنِ این دو باشگاه در دولت صفر نشده ولی بخش مثبتش سنگینی می کند. اینکه این دو باشگاه در سال های قبل واگذار نشدند، […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، علی اشرف عبدالله پوری حسینی که در یک برنامه تلویزیونی حاضر گردیده بود در مورد واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اظهار کرد: میلِ داشتنِ این دو باشگاه در دولت صفر نشده ولی بخش مثبتش سنگینی می کند. اینکه این دو باشگاه در سال های قبل واگذار نشدند، فکر نکنیم که همه اش تقصیر شخص خاصی بود. یک عده اعتقاد دارند اگر این دو باشگاه را به دست بخش خصوصی بدهیم مشکل امنیتی برای کشور به وجود می آورند و در انتخابات ها مداخله می کنند.

وی دنبال کرد: در چهار مزایده ای که برگزار کردیم آنهایی که دوست داشتیم بیایند جلو نیامدند که باشگاه را خریداری کنند. برخی از آنهایی که در مزایده آخر آمدند، تحمیلی، سفارش ای و سفارشی جلو آمدند.

ریاست سازمان خصوصی سازی در جواب به اینکه شما دوست داشتید چه کسانی برای خرید جلو بیایند، اظهار کرد: آنهایی که با ورزش بزرگ گردیدند و ورزش را فهم می کردند. متاسفانه وقتی وضع مالی اینها را ارزیابی کردیم از برخی بخش های خصوصی که آمدند جلو به مراتب وضعشان بدتر هست و به مراتب بدهکارترند.

اگر کار ما عیب داشت به ما اظهار می کردند. اگر شرایط بد بود، اظهار می کردند.

پوری حسینی اضافه کرد: بحث اهلیت بحث بسیار پیچیده ای هست. بیشتر فسادهایی که در مزایده ها به وجود می آید و تیشه به ریشه خصوصی سازی می زند، همین کلمه اهلیت هست. البته ما در سازمان خصوصی سازی یک اهلیت عمومی برای همه مزایده ها داریم ولی در مزایده های سوم و چهارم، سه اهلیت جدید برای استقلال و پرسپولیس گذاشتیم گه یکی از مواردش این بود که از نظر امنیتی تایید گردد.

وقتی ما یک تشریح جامع و مانع برای اهلیت نداریم، تهش این می گردد که از هر کس خوشمان بیاید پیروز اش می کنیم و از هر کس خوشمان نیاید پیروز اش نمی کنیم و این یعنی مزایده کشک هست! ما این کارها را در سازمان خصوصی سازی انجام ندادیم.

ریاست سازمان خصوصی سازی در مورد نرخ گذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با اشاره به اینکه ۹۰ درصد بدهی های این دو باشگاه داده شده هست، اظهار کرد: تازه ۱۰ درصد مانده که این دو باشگاه به صفر برسند. آیا از خودمان نمی پرسیم که دولتی نگه داشتن بنگاه ها و باشگاه های دولتی به چه قیمتی؟ اگر بخش خصوصی یک چنین استقلال و پرسپولیسی را تحویل ما می داد سرزنشش نمی کردیم؟ دستگیر و محبوس اش نمی کردیم؟ از بخش خصوصی حقیقی کسی انتظار دارد که ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشته باشد؟ یکی از بخش های خصوصی که از ما شرکت خریده هست اینطور شرکت داری کند در موردش چه می گوییم؟ نتیجه ۴۰ سال حضور دولت در این دو باشگاه چه بوده؟ الان بیان می کنند که کوشش کردیم تازه ۱۰ درصد بدهی مانده، اکنون اگر سازمان خصوصی سازی این شرکت را به صفر ریال دهد کار بدی کرده؟ فایده ای داشته؟ با وجود اینکه دولتی ها بلد بودند با اجبار دولتی بودن اسپانسرها را ملزم به اسپانسری کنند، این دو باشگاه در این ۴۰ سال به کجا دست یافته اند؟ ریالی نفع داشته؟ وقتی ریالی نفع نداشته بخش خصوصی به چه امیدی پول دهد؟

آیا از خودمان نمی پرسیم که دولتی نگه داشتن بنگاه ها و باشگاه های دولتی به چه قیمتی؟ اگر بخش خصوصی یک چنین استقلال و پرسپولیسی را تحویل ما می داد سرزنشش نمی کردیم؟ دستگیر و محبوس اش نمی کردیم؟ از بخش خصوصی حقیقی کسی انتظار دارد که ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشته باشد؟ یکی از بخش های خصوصی که از ما شرکت خریده هست اینطور شرکت داری کند در موردش چه می گوییم؟ نتیجه ۴۰ سال حضور دولت در این دو باشگاه چه بوده؟ الان بیان می کنند که کوشش کردیم تازه ۱۰ درصد بدهی مانده، اکنون اگر سازمان خصوصی سازی این شرکت را به صفر ریال دهد کار بدی کرده؟ فایده ای داشته؟ با وجود اینکه دولتی ها بلد بودند با اجبار دولتی بودن اسپانسرها را ملزم به اسپانسری کنند، این دو باشگاه در این ۴۰ سال به کجا دست یافته اند؟ ریالی نفع داشته؟ وقتی ریالی نفع نداشته بخش خصوصی به چه امیدی پول دهد؟وی در مورد نرخ دو باشگاه نیز اظهار کرد: من برای نرخ عددی را توان ندارم بگویم. هیات کارشناسی نرخ گذاری می کند و به هیات واگذاری می دهد. تصورم این هست که این بار واگذاری استقلال و پرسپولیس با چهار پارسال یک تفاوت ماهوی دارد. یعنی هر کس این دو باشگاه را بخرد مسئول بدهی های احتمالی هم هست.

پوری حسینی در مورد زمان مزایده دو باشگاه نیز اظهار کرد: اگر صورت های مالی آماده باشد، اوایل اسفندماه مزایده را اعلام می نماییم که برای اواخر این ماه مزایده صورت پذیرد.

انتهای پیام