به گزارش خبرنما؛درحالی که باشگاه استقلال  نابسامان ترین روزهای خود را درحال سپری کردن است و هواداران این تیم خواستار برکناری مدیر عامل باشگاه بودند ،طی حکمی عجیب احمد مددی ،مدیر عامل تیم ،ابقا شد ! (پیش از این بازیکنان استقلال  و کادرفنی نیز به عملکرد مدیر عامل تیم و اوضاع اسفناک استقلال اعتراض کرده […]

به گزارش خبرنما؛درحالی که باشگاه استقلال  نابسامان ترین روزهای خود را درحال سپری کردن است و هواداران این تیم خواستار برکناری مدیر عامل باشگاه بودند ،طی حکمی عجیب احمد مددی ،مدیر عامل تیم ،ابقا شد !

(پیش از این بازیکنان استقلال  و کادرفنی نیز به عملکرد مدیر عامل تیم و اوضاع اسفناک استقلال اعتراض کرده بودند.)

  • نویسنده : هانیه وکیلی