محمد وحدتی در صحبت با ایسنا، در مورد استیضاح وزیر کار و اینکه آیا با این استیضاح نمایندگان به اغراض خود رسیدند؟ گفت: ما در کشور مشکلات بسیاری داریم که این مشکلات ثمره مشکلات مدیریتی هست. اگر ابزارها کشور مدیریت گردد زیادی از مشکلات ما قابل حل می باشد. امروز زیادتر مشکلات ما اقتصادی هست […]

محمد وحدتی در صحبت با ایسنا، در مورد استیضاح وزیر کار و اینکه آیا با این استیضاح نمایندگان به اغراض خود رسیدند؟ گفت: ما در کشور مشکلات بسیاری داریم که این مشکلات ثمره مشکلات مدیریتی هست. اگر ابزارها کشور مدیریت گردد زیادی از مشکلات ما قابل حل می باشد. امروز زیادتر مشکلات ما اقتصادی هست که بر دوش تیم اقتصادی دولت هست.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس اضافه کرد: آقای ربیعی خودشان از جامعه کارگری بودند و درد کارگران را خوب می فهمیدند، ولی باید توجه نماییم که وزارت کار، وزارتخانه عریض و طویلی هست که مسائل بازنشستگان، اشتغال جوانان، شرکت های شستا و … را تحت پوشش قرار می دهد که این خود مشکلات عدیده ای را ایجاد نموده هست.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دنبال کرد: ما دوست داشتیم چرا که آقای ربیعی خودش از جامعه کارگری بود و درد کارگر را متوجه می گردید از وزارتخانه نرود اما این رخ داد. امید داریم وزیر تازه ای که معرفی می گردد کسی باشد که برنامه مدون برای معضلات داشته باشد. اگر کسی بیاید و برنامه نداشته باشد جوابگوی نیازهای کشور نخواهد بود.

وحدتی در انتهاء تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی همیشه این رویکرد را داشته که از دولت پشتیبانی نماید.

انتهای پیام