سعید نظری چهارشنبه با بیان اینکه موضوع آتش سوزی خودروها در سوانح درون شهری شیراز از طریق مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز پیگیری شده است، افزود: آمار نشان می‌دهد که همه سوانح منجر به آتش سوزی خودرو ناشی از نصب غیرمجاز سیلندرهای گاز در خودروها پس از افزایش قیمت نرخ بنزین […]

سعید نظری چهارشنبه با بیان اینکه موضوع آتش سوزی خودروها در سوانح درون شهری شیراز از طریق مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز پیگیری شده است، افزود: آمار نشان می‌دهد که همه سوانح منجر به آتش سوزی خودرو ناشی از نصب غیرمجاز سیلندرهای گاز در خودروها پس از افزایش قیمت نرخ بنزین است که متاسفانه حوادث تلخی را نیز رقم زده است.

وی ادامه داد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از ماه قبل شناسایی و بررسی کارگاههای مجاز و غیرمجاز دوگانه سوز کردن خودرو را در دستور کار قرار داده و با حساسیت این موضوع را دنبال می‌کند اما به نظر می‌رسد که به دلیل ضعف قانون و نبود ابزارهای نظارتی لازم، مقابله با این مهم از توان شهرداری شیراز خارج بوده و نیازمند حمایت مدیریتی و قضایی است.

نظری اضافه کرد: لذا در نامه‌ای از رییس شورای اسلامی شهر شیراز درخواست کردم تا مراتب از طریق فرماندار و دادستان این شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و راهکار اجرایی مناسب‌تری برای برخورد با کارگاه‌های  غیر مجاز در شیراز فراهم شود.

سخنگوی شورای شهر شیراز عنوان کرد: از شهروندان شیرازی درخواست دارم که برای تغییر سیستم‌های سوخت رسان خودروی خود به کارگاه‌های استاندارد مراجعه کنند.