برایم سند افتخار است که در اولین شست خبری به ظلم هایی که در زمینه حقوق بشر شده پرداختم.سند افتخار است که در این زمینه مطالب را ابراز کردم خصوصا   در رابطه با حمید نوری . مگر دستگاه  قضایی و قاضی فصل الخطاب نیست.یکی از افتخاراتمان این است که قاضی مستقل است. سخنگو […]

 

 

برایم سند افتخار است که در اولین شست خبری به ظلم هایی که در زمینه حقوق بشر شده پرداختم.سند افتخار است که در این زمینه مطالب را ابراز کردم خصوصا   در رابطه با حمید نوری . مگر دستگاه  قضایی و قاضی فصل الخطاب نیست.یکی از افتخاراتمان این است که قاضی مستقل است.

سخنگو دستگاه عدلیه در پاسخ به سوالی در باره دادگاه حمید نوری گفت:برایم سند افتخار است که در اولین نشست خبری به ظلم هایی که در زمینه حقوق بشر شده پرداختم.سند افتخار است که در این زمینه مطالب را ابراز کردم خصوصا در رابطه با حمید نوری . دو سال و ۸ ماه آقای نوری به صورت مدام انفرادی بوده است. آیا این حقوق بشر است؟وضعیت بینایی اش نگران کننده است.و باید به چشم پزشک رجوع کند ولی منع شده است و قاضی پرونده در آخرین جلسه دادگاه گفته که همه محدودیت ها لغو می شود ولی نه تنها لغو نشده بلکه تشدید شده است.مگر دستگاه قضایی و قاضی فصل الخطاب نیست.یکی از افتخاراتمان این است که قاضی مستقل است.خانواده نوری اخیرا به سوئد سفر کرده اند اما باز هم به آنها اجازه ملاقات نمی دهند و حتی وکلایی که او انجا دارد ارتباط حداقلی با نوری دارند و اعمال محدودیت ها علیه حمید نوری ذیل نظر سازمان زندان های سوئد انجام می شود و این سازمان باید به تکلیف خود عمل کند