وی دنبال کرد: شرایط کشور به لحاظ اقتصادی فراوان مساعد نیست و ما در شرایط تحریمهای ظالمانه قرار داریم ولی حوصله و شکیبایی مردم توان دارد مثل گذشته یاریگر دولت و نظام باشد. وی دنبال کرد: سیستان و بلوچستان دارای حجم و پتانسیلهایی هست که به سادگی توان دارد یک کشور را مدیریت کند. معاون […]

وی دنبال کرد: شرایط کشور به لحاظ اقتصادی فراوان مساعد نیست و ما در شرایط تحریمهای ظالمانه قرار داریم ولی حوصله و شکیبایی مردم توان دارد مثل گذشته یاریگر دولت و نظام باشد.

وی دنبال کرد: سیستان و بلوچستان دارای حجم و پتانسیلهایی هست که به سادگی توان دارد یک کشور را مدیریت کند.

معاون سازگاری اموراقتصادی و توسعه مراجع انسانی استاندار دنبال کرد: ما بدنبال بررسی ظرفیتها هستیم و بدنبال آنیم تابرای منطقه سیستان یک برنامه مدون و جامع که بتواند مشکلات را خاص منطقه حل نماید طراحی کنیم.

دکتر نورا اظهار کرد: حالا که منطقه سیستان در این شرایط سخت و دشوار قرار گرفته بر همه دولتمردان واجب و لازم هست تا به این مردم خدمت کنند وهرکس در خدمت کردن قصور کند خیانت کرده هست.

فرماندار جدید زابل هم اظهار کرد: هدف کشورهای مستکبر از تحریمهای ظالمانه تحت فشار قرار دادن ایران هست به شکلی که نگذارند ما به ۴۰ سالگی جمهوری اسلامی برسیم که باید این خواب را به گور ببرند .

وی دنبال کرد: در یک چنین شرایط و با توجه به شرایط سخت منطقه سیستان که خشکسالی های متوالی گریبانگیرش شده،  با همدلی و همیاری همه مدیران، معتمدان،ریش سفیدان و مردم صبور منطقه میتوان شرایط را عوض کرد.

وی افزود: من به رهنمودهای همه عزیزان نیازمندم و باید شرایط شایسته ای فراهم گردد چون که مردم سیستان مردمی لایق و عزیزند ولی متاسفانه جو جغرافیایی مردم را به شرایطی مجبور کرده که شایسته آنان نیست.

انتهای پیام