عباس مقتدایی ، به تحریم‌ها و فشارهای اعمال شده ازسوی ایالات متحده علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: کف‌گیر تحریم‌های و فشارهای حداکثری ایالات متحده به ته دیگ خورده است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: فروش نفت و صادرات غیرنفتی در حال افزایش بوده و همچنین وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی […]

عباس مقتدایی ، به تحریم‌ها و فشارهای اعمال شده ازسوی ایالات متحده علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: کف‌گیر تحریم‌های و فشارهای حداکثری ایالات متحده به ته دیگ خورده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: فروش نفت و صادرات غیرنفتی در حال افزایش بوده و همچنین وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی نیز کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: این قبیل تحریم‌ها بیش از آنکه ریشه در اثر گذاری داشته باشد، بیش‌تر شبیه ژست‌هایی بوده که ناشی از ضعف است؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران در رقابت فشار و مقاومت؛ یعنی فشار از سوی ایالات متحده و مقاومت از سوی ایران، جمهوری اسلامی موفق شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ترامپ در این سال‌های اخیر با اعمال فشار به کشورمان در این خیال بود که به اهداف شوم خود دست پیدا خواهد کرد، اما مقاومت مردم ایران اسلامی ترامپ را سرگردان کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه که فروپاشیده شد ترامپ و اهداف پلید او بود و آنچه که باقی مانده جمهوری اسلامی و اهداف صلح طلبانه و الهام بخش آن بوده است به هر حال ترامپ در تلاش بود تا ایران فرو بپاشد، اما مقاومت مردم کشورمان سبب مضمحل شدن رئیس جمهور آمریکا شد./