«نوذر شفیعی»، کارشناس مسائل بین‌الملل، در رابطه با ارائه پیشنهاد «معاهده عدم تعرض» توسط وزیر امور خارجه کشور، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: بعضی از معاهدات هستند که اگر بین کشورها منعقد بشوند باعث نوعی آرامش، صلح و ثبات در روابط می‌شوند. وی افزود: پیشنهادی که آقای دکتر ظریف داده‌اند در چارچوب یک طرح گسترده‌تر […]

«نوذر شفیعی»، کارشناس مسائل بین‌الملل، در رابطه با ارائه پیشنهاد «معاهده عدم تعرض» توسط وزیر امور خارجه کشور، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: بعضی از معاهدات هستند که اگر بین کشورها منعقد بشوند باعث نوعی آرامش، صلح و ثبات در روابط می‌شوند.

وی افزود: پیشنهادی که آقای دکتر ظریف داده‌اند در چارچوب یک طرح گسترده‌تر به نام «سیاست همسایگی» است. بر اساس سیاست همسایگی کشورها تلاش می‌کنند که روابط‌شان را با کشورهای همسایه «غیرامنیتی» کنند.

شفیعی با بیان اینکه این پیشنهاد مقوم اعتمادسازی بین ایران و همسایگان خواهد بود، اظهار کرد: پیشنهاد دکتر ظریف در راستای ثبات پایدار در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است؛ جایی که ایران با برخی از کشورها همسایگی دارد. پیشنهاد این معاهده می‌تواند به اعتمادسازی بین ایران و کشورهای همسایه کمک کند و می‌تواند به بسیاری از دغدغه‌های غیرواقعی و بی‌اساس در کشورهای منطقه پایان دهد و زمینه را برای از بین بردن سوء استفاده قدرت‌های بزرگ، از آنچه که ایران‌هراسی نامیده می‌شود، فراهم سازد.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفت: البته این پیشنهاد با اینکه خیلی وقت است که در دستور کار سیاست خارجی ایران بوده ولی در این مقطع زمانی مطرح شده و این ممکن است، برای مخاطبین سوء برداشت ایجاد کند، که چون امروز ایران نیاز دارد ابتکار عملی را صورت داده است.

شفیعی نشست مکه را در تعارض با پیشنهاد ایران دانست و بیان کرد: نشست مکه برای اعمال فشار بر ایران است، ولی پیشنهاد عدم تعرض، پیشنهادی است برای کاهش تنش و تشنج در منطقه. شاید با فروکش کردن التهابات در روابط ایران با آمریکا، فروکش کردن التهابات در منطقه خلیج فارس و همین‌طور پیشنهاد ایران برای انعقاد پیمان‌های عدم تجاوز با کشورهای منطقه، این باور به وجود آمده باشد که دستور کار اجلاس مکه باید تغییر کند. یعنی تحت تاثیر این متغیرها ممکن است دستور کار اجلاس مکه تغییر کند و یا حداقل از اتخاذ یک موضع تند علیه ایران پرهیز کنند.

وی افزود: البته این مسئله هم وجود دارد که این باور در بین کشورهای شرکت‌کننده در مکه به وجود بیاید که ممکن است با اعمال فشار بیشتر بر ایران بشود، امتیازات بیشتری از ایران گرفت و این خود متاثر از این تصور است که احتمالا فشارهای اخیر برای ایران شکننده بوده است. در عین حال پیشنهاد دکتر ظریف به نام پیشنهاد ایران، بسیار خوب است. هرچند در شرایط زمانی مناسبی مطرح نشده است، ولی در جای خود می‌تواند موثر و مفید باشد.