«علی گرمابی»، نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی، درباره دریافت خودرو از سوی برخی نمایندگان به صورت خارج از نوبت به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: این موضوع صحت دارد و من هم در جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته، این موضوع را شنیدم. او در ادامه گفت: آنطور […]

«علی گرمابی»، نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی، درباره دریافت خودرو از سوی برخی نمایندگان به صورت خارج از نوبت به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: این موضوع صحت دارد و من هم در جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته، این موضوع را شنیدم.

او در ادامه گفت: آنطور که تا به حال متوجه شده‌ایم گویا محدود و برای استفاده خود نمایندگان، این خودروها دریافت شده و نه برای استفاده دیگران اما هنوز مستنداتی در این مورد به دستمان نرسیده است.

گرمابی گفت: اگر نمایندگان برای استفاده شخصی خودشان این کار را کرده باشند، مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد اما اگر تعداد زیاد باشد رسیدگی می‌شود. باید این موضوع را از وزارت صنعت و خودروسازان جویا شد.