عاطفه عبدالهی نژاد-خبرنما-بوشهر،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با تاکید بر اجرای طرح فاضلاب در عالیشهر اظهار داشت: مطالعات مرحله دو شهر جدید عالیشهر به طول ۱۳۰ کیلومتر در حال اجرا است. عبدالحمید حمزه‌پور با اشاره به اینکه نقشه‌های اجرایی شبکه جمع‌آوری فاضلاب عالیشهر مربوط به فازهای یک، دو، چهار و شش تهیه شده گفت: طراحی […]

عاطفه عبدالهی نژاد-خبرنما-بوشهر،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با تاکید بر اجرای طرح فاضلاب در عالیشهر اظهار داشت: مطالعات مرحله دو شهر جدید عالیشهر به طول ۱۳۰ کیلومتر در حال اجرا است.

عبدالحمید حمزه‌پور با اشاره به اینکه نقشه‌های اجرایی شبکه جمع‌آوری فاضلاب عالیشهر مربوط به فازهای یک، دو، چهار و شش تهیه شده گفت: طراحی شبکه جمع‌آوری و تهیه نقشه‌های اجرایی فاز سوم نیز در مرحله پایانی قرار دارد.

وی افزود: نقشه‌های اجرایی تصفیه‌خانه فاضلاب نیز پس از تعیین تکلیف انتخاب محل احداث آن، با همکاری شرکت عمران شهر جدید عالیشهر تهیه می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بیان کرد: پس از تعیین محل احداث تصفیه‌خانه فاضلاب، شرکت آبفای استان نسبت به تعیین مشاور برای انجام مطالعات ماده ۲۳ به منظور تامین اعتبار اجرای طرح اقدام می‌کند.