به قلم شیخ علی واشقانی فراهانی موجودیت هر چیزی در جامعه بستگی به کارکرد و کار آفرینی آن است که امنیت و سلامت فرهنگ و اقتصاد آن ملت را نیز فراهم و مدیریت نماید که از جمله مسجد است، که مسجد تحکیم هسته مقاومت فرهنگی و اجتماعی بسیط است که در تمام سطوح جامعه اسلامی […]

به قلم شیخ علی واشقانی فراهانی

موجودیت هر چیزی در جامعه بستگی به کارکرد و کار آفرینی آن است که امنیت و سلامت فرهنگ و اقتصاد آن ملت را نیز فراهم و مدیریت نماید که از جمله مسجد است، که مسجد تحکیم هسته مقاومت فرهنگی و اجتماعی بسیط است که در تمام سطوح جامعه اسلامی توانمند است و اما این توانمندی مسجد در تدّبر و درایت اداره جامعه از اندیشه و گفتار و اعمال امام مسجد سرچشمه خواهد گرفت که احترام امامزاده را چه کسی ابتداء حفظ می‌کند و بر آن رسیدگی می‌کند. بدون شک متولی آن، و پویائی مسجد همانا از انگیزه و علم و تقوای امام جماعت مسجدی که مسجد را به روز مدیریت کند و با برخورداری از اخلاق حسنه و مردم او را به نیکی و فعال، با شهامت و شجاعت و اخلاص در خدمت مردم و مسجد شاهد باشند که بارها و بارها در مصاحبه و مقاله‌های خود اظهار داشته‌ام که کشور را هم اکنون از مسجد باید ساخت و در گام نخست مسجد هم زمانی ساخته خواهد شد که امام مسجد بی وقفه در مسجد حضور داشته باشد و مردمی باشد و مردمی مسجد را مدیریت کند و مسجد را مرکز نهاد اجتماعی بسیار برای جامعه تعریف کند با انگیزه فراجناحی و حزبی که مسجد را مدافع نظام اسلامی و حافظ حقوق شهروندان بداند و نمایندگان مجلس و سایر مقامات کشوری مسجد را دفتر مراجعات مردمی خویش قرار دهد که ثمرات بسیاری به جامعه خواهد داشت هرچه زمامداران در کنار مردم باشند. اعتماد و اعتبارها تقویت خواهد شد. با علم و شناخت لازم به زندگی مردم امید خواهند داد و این در شأن مردم و نظام اسلامی نیست که مساجد فقط هنگام نماز باز باشند و بلکه شایسته است که همه وقت با حضور بی دریغ امام مسجد، مسجد در خدمت توده مردم باشد که مسجد جبهه نظام اسلامی است و این جبهه باید مدیران انقلابی و انقلابی ماندن را نیز تربیت کند که بی‌همتا ترین نیروی هر نظام مردم آن نظام است پس باید از خدمت به مردم در مسجد توجه داشت و دیگر مساجد را باید با روح عاطفی و مردمی و ولایی درایت و مدیریت نمود که مسجد قطب محوری مکتب اسلام است مساجد باید تجهیز به امکانات روز باشند از جمله کتابخانه جامع و پزشکی و فرهنگی و اجتماعی از قبیل پذیرش اسکان در جوار مسجد مسافران شهرستانی همچنان که در عصر پیامبر (ص) این گونه بود که در این خصوص مساعدت متمکنین و اشخاص حقوقی و حقیقی را می‌طلبد که جملگی در پویایی مسجد باشند و این در جایگاه مسجد نیست که زمان انتخابات نماز در مسجد تعطیل شود و یا بعد از نماز مساجد بسته شوند و یا روز جمعه مسجد بسته باشد که در این راستا مسجد امام رضا (ع) بیش از یک دهه است که شبانه روز با حضور مستمر امام جماعت مردمی در خدمت مردم و بخصوص سطح کشور می‌باشد و حتی پذیرش اسکان مسافران شهرستانی دارد، مسافران و یا هر جمعی یا فردی از عمل کرده مسجد امام رضا (ع) اطلاع می‌یابد و یا از نزدیک مشاهده می‌کند. جملگی انتظار دارند مساجد باید این گونه باشند در سراسر کشور و اما مساعدت لازم باید تحقق یابد تا مساجد بتوانند کارکرد مفید داشته باشند. که مسجد با بخشنامه و ابلاغیه پاسخ نخواهد داشت بلکه باید متولیان و امام مسجد ایجاد انگیزه کننده که معامله با خدا و تحمل ناملایمات که تجربه شده است ایفای نقش خدمت گزاری داشته باشند و در صورتی که امام مسجد ، مسجد را محل کار خود و خانه خود قرار دهد هرگونه تصمیم و گفتمان پاسخ نخواهد داد تا امام مسجد در مسجد نباشد و این در مسجد امام رضا (ع) تجربه شده است که مردم این گونه خواستار امامت مسجد را دارند که همچون امام مسجد، مسجد امام رضا (ع) بی وقفه در مسجد باشد و پاسخ گوی مردم باشد که این مسجد پاسخ گوی حتی مراجعات مردم سطح کشور هم می‌‌باشد آری امام سجاد (ع) در روز جمعه در مسجد مردم را موعظه می‌کرد و بیانگر این است که در عصر چهارده معصوم و پیامبر گرامی مساجد همه وقت در خدمت مردم بوده و امروز هم باید چنین باشد امام مسجدی که کارمند است چگونه می‌تواند در خدمت مردم و مسجد باشد و بر امام جماعت است که نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری را مطالعه نماید که همانا ویژگیهای امام مسجد را از منظر آن بزرگان می‌توان سرمشق قرار داد، که شرح وظائف امام مسجد، هدایت دینی و سیاسی و خدمت است و اگر خدمت نکند هدایت دینی و هدایت سیاسی نتیجه‌ای نخواهد داشت، و اما مسئولین نیز در مساعدت امام مسجد شایسته است همت نمایند و امام مسجد هم نیازهای اجتماعی و فرهنگی محل را به سمع و نظر زمامداران برساند و خود نیز پیگیر باشد.

به تعبیر امام علی (ع): کسیکه شایستگی توانایی دارد،

استحقاق پیروی از اوست

 

که همانا کسانی در قطار انقلاب اسلامی خواهند بود که با عمل و خدمت و مردمی بودن مردم را در خانواده نظام اسلامی حفظ و حراست کنند که در غیر این صورت یا در فرصت طلبی و یا در فرصت سوزی متولیان امور خواهند بود که شهید بهشتی: اظهار داشت با شیفتگان خدمتیم نه شیفتگان قدرت و زمانی امام جماعت مسجد خوشحال و مورد اعتبار مردم است که مردم را در عمل دوست دارد و مردم او را دوست بدارند به لحاظ عمل کردی که دارد، لذا پشتیبانی و موانع زدائی، و جهش تولید و مشارکت مردم بسیاری از موانع را برطرف نموده که مقام معظم رهبری ابراز داشت خشتگی و ناامیدی ممنوع بنابراین تسهیل و تسریع و تکریم منزلت مردم را باید همیشه دقت نمود که بزرگترین سرمایه هر حکومت و یا ملت مردم هستند و این مردم را زمانی می‌توان به آنها امید بخشید که با درخدمت آنها بود البته مردم هم شایسته است که تعاون و تفاهم لازم را ایفا نمایند. همه باید نامه ۵۳ امام علی را مطالعه نموده و آئین نامه کار خود قرار داد که حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری در تیرماه ۱۴۰۳ خود نمادی از مشارکت مردم در اداره کشور با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری است.

بدیهی است یادآوری می‌شود مسجد امام رضا در تمام انتخابات صندوق رأی دارد و دهم تیرماه ۱۴۰۳ نیز همچنان در انتخابات ریاست جمهوری صندوق رأی خواهد داشت.

 

 

مؤسس و امام جماعت مردمی مسجد امام رضا (ع)

شیخ علی واشقانی فراهانی