بدیهی است که زندگی انسان در اجتماع امکان پذیر خواهد بود که همانا انسان هرچه هم دانا باشد منحصر بفرد مدیریت زندگی در اجتماع نخواهد داشت و ناگزیر است که از ظرفیت استعداد سایرین استفاد کند و تا موقعیت زندگی خویش را فراهم کند. بنابراین بهترین نظامی که می‌تواند این زندگی را در […]

 

 

بدیهی است که زندگی انسان در اجتماع امکان پذیر خواهد بود که همانا انسان هرچه هم دانا باشد منحصر بفرد مدیریت زندگی در اجتماع نخواهد داشت و ناگزیر است که از ظرفیت استعداد سایرین استفاد کند و تا موقعیت زندگی خویش را فراهم کند. بنابراین بهترین نظامی که می‌تواند این زندگی را در اجتماع مسلمین مدیریت کند دین اسلام است که در تمام زوایای زندگی انسانها را صیانت می‌کند، که بر همین منوال ایجاب می‌کندب رای اداره مردم در جامعه اسلامی دارای مقررات و قوانینی باشد که سال ۱۳۵۷ در کشور ایران برای مدیریت جامعه سالم و هدفمند به رهبری آیت الله خمینی نظام اسلامی تحقق و استقرار یافت همراه مردم و این نظام بر اساس استقلال، آزادی جمهوری اسلامی عمل خواهد داشت که مردم برای اداره کشور خویش انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و شورای شهر خواهند داشت و زمامداران (نمایندگان) خود را انتخابات می‌کنند که همان بریافته از جمهوریت است با خواسته استقلال و آزادی بر معیار اسلامی بود، باید یادآور شد که وقتی مردم خواستند با امام علی (ع) بیعت و همراه شوند لذا امام علی (ع) از مردم خواست تا در مسجد حضور یابند و این بیعت و همراهی نیز در مسجد تحقق یابد و به صورت علنی بودن و نه پنهان از مردم چرا که مسجد یک نهاد بنیاد مردمی و بسیط مدنی می‌باشد و در نظام اسلامی هم نیز در مساجد انتخابات داشته و مردم به نمایندگان مجلس رأی می‌دهند مجلسی که تشکیل می‌شود از عصاره افکار مردم و این خانه ملت برای حفظ حقوق ملت و نظام اسلامی است و نمایندگان قانون وضع می‌کنند و امّا باید در حفظ و حراست از کشور باشد و سوگند یاد کنند و در رکاب ولایت و رهبری همگام و همصدا شوند و در کنار مردم باشند و با مردم و از مردم که وقت خویش را در خدمت مردم گذارن که از فرصت طلبی و فرصت سوزی پرهیز کنند همچنان که مردم مطالبات نامزد شدگان مجلس را همراهی و همفکری می‌کنند و در پای صدوق رأی حاضر می‌شوند.  آنها هم نیز باید مطالبات مردم را پاسخ دهند و درب دفترشان به تسهیل و تسریع و تکریم مردم باز باشد و با اخلاق شکیبایی و علم و ایمان به خواسته‌های مردم با توجه به منویات مقام معظم رهبری پشتیبانی و موانع زدائی عمل نمایند که ماندگاری هر نمایند و زمامدار در قطار انقلاب اسلامی خدمت به مردم است و بر نماینده است که نامه پنجاه و سه نهج البلاغه را که امام علی (ع) به مالک اشتر بیان داشته است مطالعه و دستور العمل کار خود در زمان نمایندگی بلکه در تمام زندگی نصب العین خود بداند، و زمانی که پیامبر (ص) در برابر مردم قرار می‌گرفت اظهار می‌داشت رئیس و بزرگ مردم کسی است که به مردم خدمت می‌کند و خود را اجیر ملت می‌کند و همانا پیامبر (ص) اظهار داشته من مسئولم و شماهم مسئولید در مدیریت جامعه اسلامی که در خدمت به مردم حضرت محمد (ص) علم و تجربه را تلفیق کرد و در کنار مردم بود و نه در طول مردم و حتی روزهای جمعه از خدمت به مردم غفلت نمی‌کرد و همیشه دغدغه کمک و خدمت به مردم داشت که عصاره حاصل زندگی آنحضرت خدمت به مردم و مدافع نظام اسلامی بود و با مردم پدرگونه رفتار و عمل می‌نمود، در عصر معاصر همانا با تأسی از پیامبر (ص) نمایندگان و زمامداران برای امید به زندگی و دفاع از کیان سرزمین ایران است که هر لحظه پاسخ گوی مردم باشند همچنان که مردم مطالبات نامزدها را در زمان تبلیغات انتخاباتی و حضور در پای صندوق‌های رأی یافتند و هم اکنون بعد از انتخابات این است که نمایندگان و زمامداران مطالبات مردم را پاسخ دهند که به تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حفظ نام از اوجب واجبات است و خدمت به مردم بالاترین عبادت است و بر نمایندگان است که دفتر مراجعات مردمی خود را در مساجد قرار دهند که ثمرات بی شمار خواهد داشت که مسجد تحکیم بزرگترین نیروی اسلام را که مردم هستند در خود حفظ و تربیت می‌کند و به نظر می‌رسد که مجلس فعلی که ۱۱/۱۲/۱۴۰۲ دوازدهمین انتخاباتش بود قانونی را تصویب کنند که برای ۳۰ نماینده تهران چند نفر نامزد شوند که همچون امسال که ۳۵۰۰ نفر نامزد شده بودند هزینه برای کشور تراشیدن و زحماتب سیاری مردم تحمل کردند و این را باید نمایند تجربه کنند که مردم به عمل کرد رأی می‌دهد نه به کمیت افراد وقتی که رأی بالا باشد معلوم است که نمایندگان و زمامداران کارکردند وقتی پائین باشد معلوم می‌شود که کار نکردن، پس باید نمایندگان و زمامداران مردم را در قطار انقلاب با کار و عمل حفظ و حراست کنند، که خمینی کبیر اظهار داشت: چه کسانتی باید ایران را رهبری و مدیریت کنند! کسانی باید ایران را رهبری کنند که کاردان و امین و صددرصد مورد اعتماد ملت و متکی به ارای آنها باشند و شایستگی آنها را ملت بر حسب ضوابط اسلامی احراز کرده باشد، (صحیفه امام ج ۵ ص ۴۵۰) و نیز مقام معظم رهبری ابراز داشت: نمایندگان پایبندی به احکام اسلام، عدم گرایش به دشمنان، عدم تمایل به دنیا و مادیات، عدم انحراف عقدیتی و اخلاقی، کسی که می‌اید به مجلس، باید با تقوی باشد، اولین شرط تقواست، پایبند به نظام اسلامی و قانون اساسی باشد، نه حزب چاپ باشد و نه حزب راست که اینها گمراهی است بلکه در رسالت نظام اسلامی و رهبری و وحدت با مردم باشند و نماینده نباید تلفن همراه خود را خاموش کند و یا پاسخ ندهد بلکه شایسته است به گونه ای مدیریت کند که زمینه پاسخ گوئی به مردم داشته باشد.

بی تردید مسجد امام رضا (ع) در همه انتخابات صندوق رای گیری دارد و این را از وظائف شاخص خود می‌داند و در زمان رأی گیری نماز جماعت نیز در طبقه دوم مسجد برگزار شد، از جمله فرهنگ مسجد امام رضا (ع) خدمت به مردم است، ولی در این راستا مساعدت مسئولین و متمکنین را می‌خواهد و این مسجد فعالیت اقتصادی ندارد. بلکه به آنچه که در اسلام در اداره مسجد است مسجد را مسجدی مدیریت می‌کند و مردم بی‌نهایت از عمل کرد مسجد امام رضا (ع) رضایت دارند و خواستار این گونه مسجد و امام جماعت در مساجد کشور خواستارند، مسجد سفارتخانه اسلام است، و امام جماعت سفیر آن، و مردم امت اسلام در مسجد هستند و در نهایت در حفظ خون شهدا و احیاء تفکرات آنها جملگی باید همت گماشت بخصوص در مساجد چهره به چهره با مردم و ….

 

                                               

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

مؤسس و امام جماعت مردمی مسجد امام رضا (ع)

شیخ علی واشقانی فراهانی – تهران، دهکده المپیک – ۰۹۱۲۸۴۳۸۹۱۴