بدیهی است رسیدگی به امور مسافران و بیماران سطح کشور از اولویت ویژه‌ای برخوردار است که از اساسی ترین رسالت امام جماعت در مسجد می باشد که به امور مردم و چندین خیابان منتهی به مسجد را مدیریت کند که همانا وظایف امام جماعت هدایت دینی و هدایت سیاسی و هدایت خدمت است و […]

 

بدیهی است رسیدگی به امور مسافران و بیماران سطح کشور از اولویت ویژه‌ای برخوردار است که از اساسی ترین رسالت امام جماعت در مسجد می باشد که به امور مردم و چندین خیابان منتهی به مسجد را مدیریت کند که همانا وظایف امام جماعت هدایت دینی و هدایت سیاسی و هدایت خدمت است و چنانچه خدمت نکند هدایت دینی و هدایت سیاسی به ثمر نخواهد رسید و لذا در این راستا پیامبر اسلام اینگونه عمل نمود در مسجد خود قسمتی را بنام (صفه) معین کرده بود تا کسانی که منزل و معوایی برایشان امکانپذیر نیست از آن بعنوان سرپناه استفاده کند. ابن حجر در این باره می‌گوید:

صفه، مکان سرپوشیده‌ای بود در انتهای مسجد پیامبر (ص) که برای سکونت افراد غریب و بی‌خانمان (و راه ماندگان، مسافران و بیماران) ساخته شده بود و تعداد آنان، بسته به این که ازدواج می‌کردند یا می‌مردند یا به سفر می‌رفتند، کم و زیاد می‌شد.

بی‌تردید، این اقدام، موجب حمایت عموم مسلمانان از بینوایان و سامان یافتن انان در مدتی کوتاه می‌شد.

از این اقدام حکیمانه نیز می‌توان سیاست دیگری در شهرسازی استنباط کرد که در نظام اسلامی برای این که مردم از حال محرومان و مستمندان غافل نباشند، و با هدف جلب حمایت‌های مردمی جهت پایان دادن به محرومیت‌های اجتماعی، شایسته است که در کنار مساجد، جایگاهی برای درماندگان اجتماعی تعریف و با مدیریت مسجد از دانشجویان و مسافران و بیماران پذیرائی شود.

و همانا پیامبر فرمود هرگاه انسانی وارد شهر شود، او میهمان برادران و هم کیشان خود در آن شهر است تا آن گاه که از میان آنها برود. که در گام نخست این از شرح رسالت امام مسجد و کارگزاران آن است.

و بی تردید یادآور می‌شود با توجه به سنت پیامبر همانا مسجد امام رضا (ع) بیش از ده سال است که شبانه روز در خدمت مردم و کل کشور خدمات رسانی فرهنگی، اجتماعی می‌کند و بخصوص مسافران و بیماران از سطح سراسر ایران با هماهنگی دفتر مسجد امام رضا نیز به سهولت و تسریع با حضور مستمر مؤسس و امام

جماعت مردمی از اسکان مسجد استفاده می‌کنند. و مردم بی‌نهایت از اینگونه مدیریت مسجد امام رضا و کارگزاران آن نیز رضایت داشته و انتظار دارند سایر مساجد کشور اینگونه شبانه روز و با حضور مستمر امام جماعت در خدمت حقوق مردم و حافظ نظام اسلامی در راستای حفظ خون شهدا و در رکاب ولایت و روح مردمی مساجد نیز فعال باشند. بدرستی که مسجد سفارتخانه اسلام است و امام جماعت سفیر آن و مردم امت اسلام هستند و در نهایت امام جماعت باید پدرگونه در مسجد طنین انداز ارزش‌های انسانی و جامعه اسلامی و نظام باشد و بدیهی است که از مسافران نیمروزی مسجد که جای امنیت و سلامتی برای احاد ملت است باید آنها استفاده کنند. و کسی نباید مانع امنیت آنها در مسجد باشد و همانا در زمان ضروری می‌توان از فضای مسجد برای مسافران و بیماران نیز اختصاص داد و لذا از نگاه پیامبر خداوند اشکالی باز تکرار می‌گردد در صورت ضرورت اشکالی ندارد و همانا مسجدی برقرار و جامع خواهد بود که با حضور بی وقفه امام جماعت شبانه روز در خدمت مردم و مدافع نظام اسلامی و حقوق شهروندان باشد و متمکنین و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در خدمت به مردم با حضور خود و تشکیل دادن دفتر مراجعات مردمی خویش مردم و مسجد را یاری نمایند که این از اخلاق انبیاء الهی و اهل بیت می‌باشد.

 

 

مؤسس و امام جماعت مردمی مسجد امام رضا (ع)

شیخ علی واشقانی فراهانی

تهران – دهکده المپیک