وی اضافه کرد: در چنین شرایطی مسئولین کشوری هم باید پاسخگو باشند و با حضور در رسانه های عمومی به بیان ناتوانی ها و قوت ها بپردازند. وی با بیان این که «مردم برخلاف کمبودها اهتمام می کنند، شرایط فعلی را تحمل کنند»، اظهار کرد: این مبحث درست هست اما باید توجه دارا باشیم که […]

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی مسئولین کشوری هم باید پاسخگو باشند و با حضور در رسانه های عمومی به بیان ناتوانی ها و قوت ها بپردازند.

وی با بیان این که «مردم برخلاف کمبودها اهتمام می کنند، شرایط فعلی را تحمل کنند»، اظهار کرد: این مبحث درست هست اما باید توجه دارا باشیم که وقتی مردم تحت فشار مالی و گرانی ها قرار می گیرند،کمبودها علت می گردد که به جامعه فشار آید که در این شرایط مسئولین باید فهم شان از مطالبات عمومی بالا باشد.

این نماینده پیشین مجلس تاکید کرد: دولت هم اگر قصد دارد به اقشار کم درآمد توجه داشته باشد و با بسته های حمایتی از آنها پشتیبانی کند، نباید دراین کار دیرکرد داشته باشد؛ چراکه به هر حال در شرایط فعلی بعضی از اقشار کم درآمد عارضه های جدی خواهند دید.

وی در انتهاء اظهار کرد: دهک های اول تا چهارم باید توسط مسئولین از پشتیبانی های زیاد برخودار گردند تا بتوانیم از شرایط تحریم گذر کنیم مسئولین هم باید کوشش کنند اعتماد مردم به سخن هایشان جلب گردد.

انتهای پیام