به گزارش خبرنما،سازمان اوقاف و امور خیریه در متن این فراخوان آمده است: مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد به‌منظور: ۱.ایجاد شرایط یکسان برای بهره‌مندی از تمامی علاقه‌مندان به داوری مسابقات قرآن کریم ۲.ارتقاء کیفیت علمی و فنی داوران فعلی کشور ۳.شناسایی، آموزش و تربیت داوران جوان و هدایت استعدادهای […]

 به گزارش خبرنما،سازمان اوقاف و امور خیریه در متن این فراخوان آمده است:
مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد به‌منظور:
۱.ایجاد شرایط یکسان برای بهره‌مندی از تمامی علاقه‌مندان به داوری مسابقات قرآن کریم
۲.ارتقاء کیفیت علمی و فنی داوران فعلی کشور
۳.شناسایی، آموزش و تربیت داوران جوان و هدایت استعدادهای جدید به سمت داوری مسابقات قرآن کریم
نسبت به برگزاری مرحله اول طرح ملی سامان‌دهی و ارتقاء (سنجش و ارزیابی) داوران مسابقات قرآن کریم اقدام نماید.
این آزمون در هفت بخش داوری شامل: الف) صحت حفظ ب) تجوید، ج) وقف و ابتدا د) صوت ه) لحن (ویژه قرائت تحقیق و ترتیل و حفظ) و) هماهنگی و حسن اجراء (ویژه همخوانی و همسرایی) ز) لحن (ویژه همخوانی و همسرایی).
و در چهار سطح الف) شهرستانی ب) استانی ج) سراسری دستگاه‌ها و نهادها د) ملی برگزار خواهد شد.
شرایط عمومی و تخصصی و منابع آزمون در دستورالعمل اجرایی طرح قید شده است که در پایگاه اطلاع رسانی به نشانی https:\\my.oghaf.ir موجود است.
بر همین اساس از تمامی داوطلبان واجد شرایط داوری مسابقات قرآن کریم دعوت به عمل می‌آید تا از تاریخ ۲۴/۱۰/۹۹ لغایت ۲۴/۱۱/۹۹ با مراجعه به پایگاه اینترنتی فوق نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام نمایند.
(ایمیل دبیرخانه: setad.amq@gmail.com)