سمامی یادآور گردید: از آنجایی که بحث بودجه مبحث بسیار مهمی هست، مردم باید دقیقاً اطلاع یابند بودجه ای که به ارگان های دولتی، غیردولتی و موضوعات متفاوت تعلق می گیرد، چه طور هست و در قالب این بودجه مردم انتظار چه عملکردی از بودجه بگیران باید دارا باشند. وی گفته بود: مردم توان دارند […]

سمامی یادآور گردید: از آنجایی که بحث بودجه مبحث بسیار مهمی هست، مردم باید دقیقاً اطلاع یابند بودجه ای که به ارگان های دولتی، غیردولتی و موضوعات متفاوت تعلق می گیرد، چه طور هست و در قالب این بودجه مردم انتظار چه عملکردی از بودجه بگیران باید دارا باشند.

وی گفته بود: مردم توان دارند در حالتی که نواقص و ایراداتی در مورد بودجه وجود داشته باشد، با تفسیر و قضاوت درست نسبت به برنامه بودجه ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد به مجلس کمک کنند.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: فارغ از بحث بودجه نویسی و کار مدیریت بودجه که توسط دولت و معاونت سازمان برنامه و بودجه انجام می گردد، مردم نشان داده اند که در زیادی از مواقع توان دارند قضاوت عادلانه ای را در مورد موضوعات بودجه با شکل و شمایل واضح بیان کنند، در نتیجه شفافیت، روشن و واضح بودن بودجه توان دارد در نوع قضاوت مردم و کارکرد خوب تر و زیادتر ارگان های استفاده کننده از این بودجه کمک کند.

انتهای پیام