خبرگزاری مهر به نقل از رویترز: «پل منفورت» دستیار و رئیس پیشین کارزار انتخاباتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه با حکم قاضی یک دادگاه ناحیه‌ای در آمریکا به دلیل ارتکاب به جرایم مالی به تحمل ۴۷ ماه حبس (کمتر از ۴ سال) محکوم شد. گفتنی است که جرایم مالی منفورت در حین […]

خبرگزاری مهر به نقل از رویترز: «پل منفورت» دستیار و رئیس پیشین کارزار انتخاباتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه با حکم قاضی یک دادگاه ناحیه‌ای در آمریکا به دلیل ارتکاب به جرایم مالی به تحمل ۴۷ ماه حبس (کمتر از ۴ سال) محکوم شد.

گفتنی است که جرایم مالی منفورت در حین تحقیقات «رابرت مولر» بازپرس ویژه پرونده مداخله ادعایی روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا آشکار شد.

در جلسه استماع این دادگاه در ایالت ویرجینیا که طی آن، این مشاور کهنه کار سیاسی و جمهوریخواه بدون ابراز پشیمانی از اقدامات خود خواستار عفو شده بود، «تی. اِس. الیس» قاضی آمریکایی حکم ۴۷ ماه حبس مانفورت ۶۹ ساله را صادر کرد.

قاضی الیس همچنین پل منفورت را به پرداخت جریمه ای بالغ بر ۵۰ هزار دلار و استرداد ۲۴ میلیون دلار محکوم کرد.

شایان ذکر است که پل منفورت آگوست سال گذشته از سوی یک هیأت منصفه در پنج فقره تقلب مالیاتی، دو فقره فساد بانکی و یک فقره قصور در افشای حساب‌های بانکی مجرم شناخته شد.

محکومیت منفورت به ۴۷ ماه حبس در حالی اجرایی می‌شود که دادستان‌ها و بازپرسان این پرونده معتقدند که طبق قوانین محکومیت فدرال، جرایم منفورت دست کم ۱۹ و نیم تا ۲۴ سال زندان دارد.

نکته جالب توجه آن است که حکم ۴۷ ماه حبس منفورت حتی از محکومیت مورد درخواست وکلای مدافع منفورت نیز کمتر است؛ زیرا آنها پیش تر از قاضی الیس محکومیتی مابین ۵۱ تا ۶۳ ماه حبس را درخواست کرده بودند!

برخی کارشناسان حقوقی از ارفاق داده شده به این حکم ابراز تعجب کرده و می‌گویند که این حکم صادره به مثابه یک شکست بزرگ برای دفتر بازپرس ویژه [رابرت مولر] است.